+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Sözleşmenin fesih tarihi nasıl belirlenir?

4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

Büşra Efe 47 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın