+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

2/B uygulaması öncesi imar mevzuatına aykırı yapıların durumu ne olacaktır?

Bu Kanun hükümlerine göre taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satılması, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi ve bu taşınmazların tapu kütüklerindeki 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; bu taşınmazların üzerlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmaz

Aleyna Birdir 38 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın