+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Halihazırda kombi sistemi kullanmakta olan tüketiciler ( yapı ruhsatı tarihi 5 Aralık 2009 tarihinden önce olan binalar) için merkezi sisteme dönüş şart mı? Söz konusu dönüşümler nasıl gerçekleşecek?

Enerji Verimliliği Kanunun 16. Maddesinde; 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 42. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları tekrar tanımlanmıştır. İlgili maddeye göre “kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme, ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verilecek karara bağlıdır. Ancak toplam inşaat alanı 2000 m² ve üzeri olan binalarda (mevcut veya yeni bina ayırımı yoktur) merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat malikleri sayı ve arsa payı olarak oybirliği (%100) ile verilecek karar üzerine yapılır.” Bu maddeden de anlaşılacağı gibi, tüketiciler kullandıkları veya kullanacakları sistemden memnun kalmadıkları durumda, yukarıdaki koşullara bağlı kalmak koşulu ile ısıtma sistemlerini beklentileri doğrultusunda değiştirebilmektedirler.

Öznur Sözübir 40 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın