+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Yurt dışındaki firmamızdan yapılan harcamalar karşılığında bir dekont gelmiştir. Bu dekonta istinaden, yapılan ödeme gider yazılabilir mi? Matrah üzerinden KDV2 ödemesi yapmalı mıyız?

Yapmış olduğunuz harcama için fatura veya benzeri vesika olması gerekir. Yurt dışından alınan hizmet için 2 No.lu KDV beyannamesi düzenlenecektir.

Kıvanç Kılıç 41 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın