+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Muafiyetten yararlanmak için gereken belgeler nelerdir?

Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir: a) Yurtdışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler: 1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge. 2) İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler. 3) Serbest dolaşıma girişi istenilen makina ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler. 4) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi. 5) Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste. b) Türkiye’den temin edilecek belgeler: 1) İşyeri açma izin belgesi. 2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi.

Birkan Satı 37 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın