+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Tapuda vekaleten işlem yapılabilir mi?

Evet, vekaletnamenin özel bir şekli olan "düzenleme şeklinde vekaletname" vermek sureti ile vekaleten her türlü muamele yapılabilir.

Aslı Aşkın 49 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın