202
  • Alo Bilgi

Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Ertelenen Primler Bu Ay Ödenecek

Koronavirüs yayılımını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü işverenler ile 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının mücbir sebep halleri sona erdi. Mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen SGK primleri 16 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar ödenecek.

Bilindiği üzere, koronavirüs tedbirleri uyarınca sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalıların 22 Mart 2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinde kabul edilen döneme ilişkin tahakkuk eden sigorta primlerinin ödemesi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmişti.

65 yaş ve üzerinde olan işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan  durumlarını  belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kaldırılınca, mücbir sebep halleri de sona erdi.

 

 

★★★

Buna göre, 518 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan işverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 4/b kapsamındaki sigortalıların, 22 Mart 2020 ila 1 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan mücbir sebep dönemine ilişkin 2020 yılı şubat, mart ve nisan aylarına ait sigorta primlerinin16 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

 

 

★★★

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerden 65 yaş ve üzerinde olanların 2020 yılı şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin sigorta primlerini, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1 Haziran 2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

 

 

★★★

518 Sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan işverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılardan; 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 4/b kapsamındaki sigortalıların, mücbir sebep dönemine ilişkin 2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin16 Haziran 2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

 

 

★★★

518 Sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan işverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalıların 2020 yılı mart, nisan ve mayıs ayına ilişkin sigorta primleri hakkında ise daha önceki erteleme devam edecek. Bu bağlamda;

– 2020/Mart ayına ait sigorta primleri, 31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Kasım 2020 tarihinde,

– 2020/Nisan ayına ait sigorta primleri 30 Kasım 2020 tarihinde,

– 2020/Mayıs ayına ait sigorta primleri 31 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar