1455
 • Alo Bilgi

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir? Neleri İçerir?

Bu yazımızda şirket ana sözleşmesi nedir, limited şirket sözleşmesi, anonim ortaklık sözleşmesi, kolektif şirket ana sözleşmesi, komandit ortaklık ana sözleşmesi, sözleşme neleri içerir gibi konular ele alınacaktır. Türk Ticaret Kanunu‘na baktığımız zaman tüm şirket stilleri için ana sözleşmenin oldukça önemli olduğunu görürüz. Ana sözleşme içeriklerinde bulunanlar şirket tiplerine göre farklılık gösterir. Çeşitlerine göre şirket sözleşmeleri içinde olması gerekenlere bakmadan önce ana sözleşme yani esas sözleşme nedir sorusunu cevaplamak gerekir. Ana sözleşme; girişimin resmi yansımasını sağlayan, ortaklar arasında yazılı olarak düzenlenerek ve imzalanarak hazırlanan belgedir. Bu belge Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanır. Bu sözleşmelerde kar dağıtım şekli, kurucu isimleri, faaliyet konusu, ticari unvan, genel kurulun toplanma yöntemi ve şirketin temsili gibi bilgiler bulunur. Hadi gelin hep birlikte şirket ana sözleşmelerinde olması gerekenlere bakalım.

Anonim şirket için ana sözleşme

 

 Bu sözleşme türünde esas sözleşme yazılı olarak yapılmalıdır. Kurucuların imzası noterce onaylanmalıdır. Anonim ortaklık esas sözleşmesinde bulunanlar şu şekildedir:

 

 

 • Şirketin hesap yönetimi
 • Taahhüt edilen sermaye paylarının miktarı ve türleri
 • Şirket ilanlarının şekli
 • Şirketin belirli süre sınırlandırılması söz konusu olmuşsa bu süre
 • Genel kurulun toplantıya çağrılma şekli ve oy hakları
 • Yönetim kurulu sayısı ve imza yetkisi olan kişiler
 • Yönetim kurulu üyelerine, kuruculara ve diğer söz konusu kişilere şirket karından sağlanacak menfaatler
 • Para dışında sermaye olarak konulan haklar ve ayınlar ile bunların karşılığında verilecek payların miktarı, işletme ve ayın alınması halinde bunların bedeli ve şirketin kurulması amacına yönelik olarak satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, kuruluş aşamasında hizmetleri görülenlere verilecek olan ücret ve ödenek tutarı
 • Pay imtiyazları ve devir sınırlamaları
 • Sermaye pay sayısı, itibari değerleri, bunların ödenme şekli ve şartları.
 • Şirketin faaliyet konusu
 • Şirketin ticaret unvanı ve merkez bilgileri

Limited şirketi için ana sözleşme

 

Limit şirketlerinin ana sözleşmelerinde olması gereken zorunlu kayıtlar şu şekildedir:

 

 

 • Şirket tarafından verilecek ilanların şekli
 • Sermayenin itibari tutarı, imtiyazları, esas sermaye paylarının grupları, sermaye pay sayısı
 • Şirketin faaliyet konusu
 • Şirketin unvanı ve merkez bilgileri

 

 

Zorunlu olan bu maddelerden hariç olarak, emredici hükümlere aykırı olmayan koşullar ile ekleme yapılabilir.

 

 

Kooperatif ortaklık ana sözleşmesi

 

Kooperatif ortaklık ana sözleşmesi hükümleri şu şekildedir:

 

 

 • Kurucuların ad, soyad ve adresleri
 • Yıllık gelir farkı hesabı ve kullanım şekli
 • Kooperatif temsil hükümleri
 • Sorumluluk durumları ve derecesi
 • Ortakların ayni sermaye koyabilme durumları
 • Kooperatifin adı ve merkezi
 • Kooperatifin amacı
 • Kooperatifin kazandırdığığı ve kaybettirdiği şart ve haller
 • Ortak pay tutarları
 • Sermayenin ödenme şekli
 • Nakdi sermayenin en az 1/4’nün peşin ödenmesi
 • Kooperatiflerin yükümleri nedeniyle ortakların sorumluluk durumu ve derecesi
 • Kooperatifin organlarının görev ve yetkileri ile seçim tarzları

 

Kolektif şirket ana sözleşmesi

 

Kolektif şirket ana sözleşmesi muhakkak noter onaylı ve yazılı olmalıdır. Kolektif şirket ana sözleşmesinde olması gerekenler şu şekildedir:

 

 • Temsil yetkisi olan kişilerin ad, soy ve imza yetkisini paylaşıp paylaşmadığı bilgisi
 • Taahhüt edilen para miktarları, taahhüt edilen para değilse ortaya koyulan emeğin ve sermayenin değeri
 • Şirket faaliyet konusu
 • Kolektif ortaklık bilgisi
 • Ortaklığın ticari unvanı ve merkezi
 • Ortakların isim soy isim, yerleşim yerleri ve uyrukları

 

Komandit ortaklık ana sözleşmesi

 

Komandit ortaklık ana sözleşmede olması gerekenler şu şekildedir:

 

 • Temsil yetkisi
 • Ortakların sermaye borcu niteliği ve miktarı
 • Ortaklığın konusu
 • Ticaret unvanı ve merkezi
 • Komandit niteliği ve hangi ortaklığın komandite hangilerinin komanditer olduğu
 • Ortakların isim soy isim, yerleşim yerleri ve uyrukları

 

Bu yazımızda şirket ana sözleşmesi nedir, limited şirket sözleşmesi, anonim ortaklık sözleşmesi, kolektif şirket ana sözleşmesi, komandit ortaklık ana sözleşmesi, sözleşme neleri içerir konularını ele aldık. Merak ettikleriniz için bize yazmayı veya yorum yapmayı unutmayın!

 

 

 

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar