366
  • Alo Bilgi

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır Mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne kadar gerçekleşmedi.

Halen kamuoyunda en çok tartışılan, konuşulan konudur desek abartmış olmayız.

Esasen tüm dünyayı ciddi şekilde etkileyen COVID-19 sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların piyasalara ve işletmelere olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uzun bir süredir iş dünyasından kapsamlı bir vergi barışı talebi geliyor.

Özellikle vergi barışı konusunda kararın Ekim ayı sonuçlarının görülmesinden sonra verileceği Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız tarafından dile getirildi.

Öte yandan 2021-2023 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef, açık, borçlanma durumunu içeren Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)döneminde vergi affına gidilmeyeceği resmi gazetede yayınlandı.

Bu düzenleme ile iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği vergi barışında umutlar da suya düşmüş oldu, tartışmalar ise devam ediyor.

Son aylarda iş dünyası temsilcileri tarafından bizlere de iletilen vergi ve sosyal güvenlik barışının gündemde kalmaya devam edeceği görülüyor.

Zira kamuoyunda yoğun bir talep var.

Çünkü COVID-19 pandemisinin ekonomiye etkileri, Rus uçağının düşürülmesi krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Rahip Brunson krizi, TL’ye saldırı ve kur manipülasyonu ve gezi olaylarının ekonomide ciddi olumsuzluklara neden olduğunu biliyoruz.

Bunlara bağlı olarak işletmelerin finansman dengeleri bozuldu, tahsilat ve satış kabiliyetleri düştü, borçlar ödenemez oldu.

Zaman zaman bu köşeden bizim dile getirdiğimiz vergi ve sosyal güvenlik barışı ekonomi açısından büyük önem taşıyor.

Vergi ve sigorta barışı ile kamuya olan borçlar için ödeme kolaylığı getirilirken bundan sadece işletmelerin değil tüm vatandaşların faydalanması sağlanacak.

Yapılandırmaya ilave olarak matrah artırımı, kasa affı, stok affı, trafik cezalarına ödeme kolaylığı, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların gayrisafi kâr oranı eklenmek suretiyle fatura kesilerek kayıtlara alınması, imar affı gibi düzenlemelerle kamu ciddi tutarda tahsilat yapabilecek.

 

 

Ak Parti döneminde bugüne kadar;

-7 Mart 2002 Tarihinde 4746 sayılı Yasa İle Emlak Vergisi Düzenlemesi Kanunu,

-27 Şubat 2003 Tarihinde 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu,

-22 Kasım 2008 Tarihinde 5811 sayılı Vergi Barışı Kanunu,

-13 Şubat 2011 Tarihinde 6111 sayılı Kanun,

-29 Mayıs 2013 Tarihinde 6486 sayılı Kanun,

-10 Eylül 2014 Tarihinde 6552 sayılı Kanun,

-19 Ağustos 2016 Tarihinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,

-27 Mayıs 2017 Tarihinde 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,

-18 Mayıs 2018 Tarihinde 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ekonomi ve iş dünyasının beklentileri karşılık bulmuş kanun da ciddi tutarlarda tahsilat yapmıştı.

Kamunun vatandaşla barışması sağlanarak yeni bir beyaz sayfa açılmalı, gecikme zamları ve faizleri silinmeli, erken ödeme teşvik edilmelidir. Hatta kamuya borçların ödenmesinde bankalardan uygun şartlarda kredi kullanılması da sağlanmalıdır.

Barışla Hazineye ve SGK’ya ciddi bir para girişi sağlanacağı gibi, iş dünyası ve vatandaşların borçlarından kurtulması ve rahat nefes alması sağlanacaktır.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar