137
  • Alo Bilgi

SGK Grip Aşısını Yılda Bir Kez Karşılıyor

Salgın sürerken, sonbaharla birlikte grip aşısı da tekrar gündeme geldi. SGK, kronik hastalıkları olanların ve 65 yaş üstü kişilerin grip aşısını yılda bir kez karşılarken bu yıl kapsamın daha da genişletilmesi bekleniyor.

Eylül ayına girilince, koronavirüs salgınıyla birlikte grip ve grip aşısı da gündeme geldi. Grip aşısı pandemi nedeniyle bu yıl her zamankinden daha önemli. Pandemi öncesinde yalnızca kronik hastalıkları olan kişiler ve 65 yaş üzeri için önerilen grip aşısının, bu yıl hastane yükünün daha da artmaması adına, daha geniş bir gruba yönelik önerilmesi gündemde. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir çalışma yürüttüğünü daha önce açıklamıştı. Böyle olunca bu yıl SGK’nın grip aşısı için daha geniş bir grubu hedefleyen bir düzenleme yapması gerekliliği de doğacaktır.

 

 

‘TAKVİM YILI’ VURGUSU

SGK grip aşısını en fazla yılda bir kez karşılıyor. Ancak bazı yıllar havaların soğuma döneminin farklılaşması gibi nedenlerle aşının yaptırılma tarihleri farklılaşabiliyor. İki aşılama arasında bir takvim yılı süre geçmiş olması şartının aranmayacağı konusu net. Grip aşısı ödemeleri bu kapsamda değerlendiriliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl aralık ayında SGK’nın bedelini karşıladığı grip aşısını yaptıran bir kişi, bu yıl ekim ayında grip aşısı yaptırabilir ve diğer şartlar söz konusu ise SGK bu kişinin yaptırdığı grip aşısının bedelini karşılar.

 

 

YAŞLILARA RAPOR YOK

65 yaş üstü kişiler için kış ayları çok riskli. Grip tek başına öldürücü bir hastalık olmayabilir. Ancak kalp ve tansiyon problemi olan kişiler bir de yaşlılarsa grip onların genel durumunu olumsuz etkileyerek ölüme kadar götürebiliyor. Diğer yandan pandemi sürecinde aşının önemi çok daha yüksek. Bu nedenle grip aşısı 65 yaş üzeri için neredeyse bir zorunluluk haline geldi. SGK da 65 yaş üzerindeki kişiler için grip aşısında sağlık raporu zorunluluğu aramıyor.

 

 

PANDEMİDE KAPSAMI GENİŞLEMELİ

SGK’nın grip aşısının bedelini karşıladığı gruplara bakıldığında, grip aşısının zorunluluk olduğu kesimler için bedelin karşılandığı görülüyor. SGK bu konuda belirli tıbbi gereklilik varsa bedelin karşılanması yoluna gidiyor. Tıbben gereklilik konusu ise hekimler tarafından belirlenmiş bir kıstas. Bu yıl için ise pandemi nedeniyle daha geniş bir grubun aşılanması gerekliliği sağlık uzmanları tarafından ifade ediliyor. Bu nedenle SGK’nın da grip aşısı bedelini karşıladığı grubu genişletmesi yerinde olacaktır.SGK, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği aşı gerekliliği grubuna göre gerekli hukuki düzenlemeyi yaparsa bu süreç desteklenmiş olacaktır.

 

 

KİMLER KAPSAMA ALANINDA?

SGK bazı toplumsal kesimlerin grip aşısı bedelini karşılıyor. 65 yaş ve üzeri kişilerle bakım ve huzur evlerinde kalan kişilerin grip aşıları herhangi bir rapor talep edilmeksizin karşılanıyor. Gebeliğin ikinci veya üçüncü döneminde olanlar, astım dâhil kronik akciğer ve kalp damar hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlarla 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların ise durumlarını belgeleyen bir rapor sunması sonrası grip aşısı bedelleri karşılanıyor.

 

 

Okan Güray Bülbül / Akşam GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar