356
  • serpil

SGK Genelgesi 2019/21 “2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik”

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı:40552758- 203.05.15  – E.18727525 29/11/2019
Konu:2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik
GENELGE
2019/21

Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin 15/8/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelgenin “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar 

 

1/8/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin prime esas kazançları, 19/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önceki hükümler çerçevesinde borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

 

Örnek 1: Sigortalı 6/7/2007 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1985  31/12/2006 tarihleri arasında Fransa’da geçen sigortalılık süresini borçlanarak tahakkuk eden  borçlanma tutarının tamamını 3/4/2008 tarihinde ödemiştir. İlgilinin aylık talebinde bulunduğu tarih dikkate alınmaksızın, borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1985 –
31/12/2006 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecek ve aylık bağlama işlemleri  buna göre sonuçlandırılacaktır.

 

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının tebliğ edilen borç tutarını 1/9/2019 tarihinde ödediği
varsayıldığında borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar 1/1/1985 – 31/12/2006
tarihleri arasına mal edilerek aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

 

Örnek 3: 5510 sayılı Kanunun 4/1
-(a) bendi kapsamında ilk defa 2/10/2018 tarihinde işe başlayan sigortalı, 26/7/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1995- 31/12/2011 tarihleri arasındaki 6120 günlük sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalının Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1/1/1995
-31/12/2015 tarihleri arasında Almanya’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır.

Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/10/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1995-31/12/2011 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecek ve aylık bağlama işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

 

Örnek 4: Türkiye’de sigortalılığı bulunmamakla birlikte, 8/9/2006 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1985-31/12/1994 tarihleri arasında Malta’da geçen sigortalılık süresini 4/1 -(a) kapsamında borçlanan ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 2/4/2010 tarihinde ödeyen sigortalı, 5/3/2021 tarihinde 1800 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Kuruma ibraz edilen borçlanmaya esas belgede 1/1/1985-31/12/2019 tarihleri arasında Malta’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. İlgilinin 4/1(a) kapsamında yaptığı ilk borçlanmanın tahakkuku değiştirilmeksizin yeni borçlanma tahakkuk cetveli 1/1/2015- 31/12/2019 süresi için 4/1-(b) kapsamında gerçekleştirilecektir. Borçlanılan sürelere ilişkin prime esas kazançlar birinci borçlanma tahakkuku değiştirilmeksizin 4/1-(a) kapsamında olduğu sürelere, ikinci borçlanmada ise ikinci borçlanma tutarının tamamının ödendiği 6/4/2021 tarihinden geriye doğru olmak üzere 4/1-(b) kapsamında 7/4/2016-6/4/2021 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecektir.

 

Örnek 5:
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 12/10/2017 tarihinde işe başlayan sigortalı, 16/12/2018 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 5400 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalı Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede kayıtlı 1/1/1990-31/12/2015 tarihleri arasında Macaristan’da geçen sigortalılık sürelerinden 1/1/1990-31/12/2004 tarihleri arasını 4/1- (a) kapsamında borçlanmış ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/2/2019 tarihinde ödemiştir . Sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1990
-31/12/2004 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecektir. İlgili 15/5/2021 tarihinde 1080 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Kuruma ibraz edi len belgede Macaristan’da 1/1/1990-31/12/2016 ve 1/1/2018- 31/12/2020 tarihleri arasında sigortalılık süresi bulunmaktadır. Yeni
borçlanma, ibraz edilen belgede kayıtlı son tarihten geriye doğru olmak üzere yapılacak ve1/1/2018-
31/12/2020 tarihleri arasındaki süreler 4/1-(b) kapsamında borçlandırılacaktır.Borçlanılan sürelere ait prime esas kazançlar birinci borçlanma tahakkuku değiştirilmeksizin 4/1-(a) kapsamında olduğu sürelere, ikinci borçlanma ise 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri rasında 4/1-(b) kapsamında ilgili aylara mal edilecektir.

15/08/2019 tarih ve 2019/16 sayılı Genelgenin değiştirilen “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” maddesi hükümlerine göre 1/8/2019 tarihinden (dahil) bu Genelgenin yayımı tarihine kadar borçlanma işlemleri gerçekleştirilenler ve/veya aylık bağlanan sigortalılar hakkında da bu bölüm hükümleri uygulanacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum BaşkanıSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar