236
  • serpil

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

Bu Genel Yazı Hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız

Sayı: 58680964-201.02.01-E.20431996

Tarih: 25/12/2019

Konu: Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları Hk.

 

GENEL YAZI

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar sigortalı sayılmıştır.

 

Kanunun 7 nci maddesinde, 4/1-b bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kollektif, adi komandit şirketlerin komandite ortakları ve donatma iştiraki ortakların sigortalılıklarının vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlayacağı, 9 uncu maddesinde ise gelir vergisi mükellefi olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sigortalılıklarının sona ereceği öngörülmüştür.

 

Buna göre, Kurumumuz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında 14/06/2007 tarihinde imzalanan protokol gereği Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında bulunan gerçek ve basit usulde vergi mükellefiyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ait kayıtlar elektronik ortamda Kurumumuz kayıtlarına bildirilmekte ve gelen kayıtlara göre sigortalılık kaydı oluşturulmaktadır.

 

Bildirilen bu kayıtlardan vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihi aynı gün olanlara 01/10/2008 tarihinden sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescil kaydı yapılarak bir günlük hizmet verilmekte iken İl Müdürlüklerimizden alınan yazılarda aynı gün başlayıp aynı gün sonlandırılan vergi mükellefiyet kayıtlarından sonra yeniden vergi mükellefi olan ve vergi kaydı devam eden sigortalıların genç girişimci teşvik uygulamasından yararlanamadıklarının anlaşılması üzerine konu Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte yeniden değerlendirilmiş ve vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ile bitiş tarihi aynı olan kayıtlardan dolayı vergilendirme yapılmadığından, bu kayıtların vergi kayıt süresi olarak kabul edilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

Bu itibarla, vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti halinde aynı gün başlayıp biten vergi mükellefiyet kayıtlarından dolayı 4/1-b kapsamında sigortalılık kaydı oluşturulmayacaktır.

 

 

Örnek 1: Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumumuz kayıtlarına on-line olarak bildirilen mükellef (A)’nın 04/12/2018 tarihinde başlayan vergi kaydının aynı gün sona erdiği, sonraki bir tarihte on-line gelen 05/02/2019 tarihinde başlayan mükellefiyet kaydının ise devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kayıtlara göre mükellef (A)’nın 4/1-b kapsamındaki sigortalılığı, 05/02/2019 tarihinde başlayan vergi kaydı esas alınarak tescil tarihi 05/02/2019 olarak değiştirilecektir.

 

 

Örnek 2: 4/1-b kapsamında şirket ortaklığından dolayı 01/10/2008-31/07/2014 tarihleri arasında kaydı olan (B)’nin 22/01/2017 tarihinde başlayıp aynı gün (22/01/2017 tarihinde) sona eren vergi kaydının yanı sıra 01/01/2019 tarihinde başlayıp devam eden vergi kaydının tespit edilmesi halinde ilgilinin sigortalılığı, aynı gün başlayıp sona eren vergi kaydı dikkate alınmaksızın 01/01/2019 tarihinde başlatılacaktır.

 

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür

 

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar