231
  • Alo Bilgi

SGK Bildirim Verme Süreleri

5510 sayılı Kanuna göre SGK’ye verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

 

 

24 Mart 2020 tarihli ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında, belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve 2020/Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri 27.07.2020 tarihine, ödeme süreleri ise normal vadelerine göre 6’şar ay ertelenmişti.

 

 

Aynı tebliğde, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı açıklanmıştı.

 

 

Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır.

 

 

Söz konusu Yazıda, yukarıda anılan tebliğ ile mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

 

 

2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine,

2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,

2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine

ertelendiği açıklanmıştır.

 

 

5510 sayılı Kanuna göre SGK’ye verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

 

 

Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

 

 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Geçiş Süresinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar Ahaber ekranlarında MUHSGK uygulamasının 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendiğini tebliği şahsen imzaladığını sirkülerin ise hazırlanarak erteleme duyurusunun yapılacağını belirtti.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar