176
  • Alo Bilgi

Sağlık Uygulama Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Anayasa tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenceye kavuşturulması görev ve sorumluluğunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermiştir. Sosyal güvenlik reformu ile birlikte SGK’nın geçen yıla ait açıklanan istatistiklerine bakıldığında bugün gelinen noktada nüfusun %99’unun genel sağlık sigortası kapsamında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sigorta kapsamında bulunanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere finansmanı sağlanan tıbbî ürün ve hizmetleri verilmektedir. Ayrıca koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri de verilmektedir. 2019 yılı sonu itibarıyla bakıldığında genel sağlık sigortasının her bakımdan kapsayıcı hâle geldiği görülmektedir.

 

 

26 bini aşkın eczane ve 2500’ye yakın hastaneye ödeme

2019 yılı içinde SGK’da faturası işlem gören; 26.564 eczane ve 2.453 hastane bulunmaktadır. Tıbbi malzeme temini yapılan kurumda faturası işlem gören eczane sayısı ise 11.868’dir.

2019 yıl sonu itibarıyla ilaç geri ödeme listelerinde 8 bin 841 adet ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 8 bin 471 adedi ülkemizde ruhsatlı olup yurt içi ilaç listemizde, 370 adedi ise ülkemizde ruhsatlı olmayıp yurt dışı ilaç listemizde bulunmaktadır. 2019 yılı içerisinde 465 adet ilaç ödeme listelerine ilave edilmiştir.

SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanmış olan “Yurt Dışından Şahsi Tedavi İçin Reçete Bazında İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında yürütülmekte olan yurt dışından ilaç temini işlemlerinin kurumca yapılabilmesi amacıyla; dağıtım işlemlerinin yürütülmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ile 23/10/2019 tarihinde protokol imzalanmıştır. Kurum İbn-i Sina Sağlık SGM tarafından hâlihazırda 78 kalem ilaç temin edilmekte ve hastalara dağıtımı yapılmaktadır. Diğer yandan tüm birinci basamak SHS’leri e-Reçete kapsamına alınmıştır.

 

 

Kanser ilaçlarının çoğu ülkemizde ruhsatlı

2019 yılı içinde 61’i kanser ilacı (7 adedi yurt dışı ilaç) olmak üzere 465 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır.

Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 710 adedi ülkemizde ruhsatlı, 68 adedi yurt dışından temin edilmekte olan toplam 778 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamındadır.

Tip-1’e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları için de ilaca erişim sağlanmıştır.

 

 

Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan değişiklikler

2019 yılında Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik ve düzenlemelerden bazıları şu şekildedir:

Ter Testi işleminin uygulanmasında ve ilaçlarının temininde yaşanan problemlerin, çözüme kavuşturulması, hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile testin adı “Ter Testi Uygulaması” şeklinde değiştirilerek 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması hâlinde faturalandırılması ve kullanılan ilacın işlem fiyatının haricinde ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun Kararı gereği “Yasadışı ve Kötüye Kullanılan Maddelerin Tarama ve Doğrulama Analizleri”nin SUT eki listesine eklenerek GSS kapsamında yer alan kişilerin bu hizmetlerden faydalanmasının sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Tıbbi malzeme listelerinde yer alan bazı malzemelere özgü işlem kodlarının SUT’ta tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Böylece, bu malzemelerin farklı işlemlerden faturalandırılmasının önlenmesi ve sadece tanımlanacak işlem kodlarından fatura edilmesinin sağlanması gerçekleştirilmiştir. Tüm ortodonti tedavilerini (erken ortodonti tedavi, yarık dudak damak ortodonti tedavisi gibi) kapsayacak şekilde SUT’ta düzenleme yapılmıştır.

Diğer yandan ülkemizde en sık görülen, önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan Talasemi (Akdeniz Anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatı %350 oranında artırılmıştır. Kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının %40 oranında artırılmasıyla, diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi. Ayrıca, bir kısım diyabet hastasının kullanmak zorunda kaldığı insülin pompasının geri ödeme fiyatı %50 oranında artmış ve 4.884 TL olmuştur.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar