468
  • AHMET GÜNDÜZ

Sağlık Çalışanlarına Yıpranma Payı

Ülkemizde son yıllarda sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darp edildikleri haberlerini üzüntüyle duyup izlemekteyiz.Artan olaylar karşısında çeşitli kamuoyu çevresi ve ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından bu olayların son bulması ve sağlık çalışanlarının haklarının daha fazla korunması için zaman zaman protesto yürüyüşleri düzenlenerek sağlık çalışanlarına destek verilmekte.

 

Yapılan protestolar ve çağrılar üzerine hükümet 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı diğer bir adıyla yıpranma payı getirmiştir.Verilen bu hak özveriyle çalışan ve insana değer veren, bu yönde bir duruş sergileyen sağlık çalışanları için yerinde bir düzenleme olmuştur.Fakat yaşanan olayların son bulması için sosyo-ekonomik açıdan bir değerlendirme yapılması ve buna göre bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.İlgili çevrelerin konuya daha hassasiyetle yaklaşacağı ümidiyle fiili hizmet zammının hangi sağlık çalışanlarını kapsadığına bir bakalım.

 

İnsan sağlığına ilişkin işlerde; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarm Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Buna göre, 03/8/2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecektir. Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

 

Fili hizmet zammından faydalanmak için 5510 sayılı kanunun 4/a ve 4/c maddesi kapsamında çalışması ve işin riskine maruz kalınması gerekmektedir.Buna bağlı olarak, başhekim gibi işin idareciliğini üstlenen bir hekim her ne kadar sağlık meslek mensubu sayılsa da doğrudan insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmadığı sürece fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmayacaklardır.Buna göre düzenlemeden doktorlar,diş hekimleri,odyologlar,hemşireler,eczacılar,eczane hizmetleri teknikerleri,fizyologlar,acil tıp teknisyenleri vs.unvanlarına sahip kişiler faydalanabilecekler.Her 360 güne 5 yılı aşmamak şartıyla 60 gün fiili hizmet süresi eklenecek ve en az 3600 gün çalışılması halinde 3 yılı geçmemek üzere toplam prime eklenen fiili hizmet sürelerinin yarısı emeklilik süresinden indirilecektir.

 

SMMM FADIL KOÇAK

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar