369
  • AHMET GÜNDÜZ

Sağlığımız İçin Cepten Yaptığımız Harcamalar!

Sağlığımız için cepten yaptığımız harcamalar %19,4 arttı

 

Hanehalkı cepten sağlık harcamaları 2017 yılında 24 milyar 4 milyon TL iken, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL’ye ulaştı.

 

Cari ve hanehalkı cepten sağlık harcamaları, 2010-2018

 

 

Cari sağlık harcamalarının %17,5’ini cepten yaptık

 

Hanehalkı cepten sağlık harcamalarının cari sağlık harcamaları içindeki payı, 2017 yılında %17,4 iken, 2018 yılında %17,5 olarak gerçekleşti.

 

Kişi başına düşen sağlık harcamaları %15,9 arttı

 

Kişi başına düşen sağlık harcamaları 2017 yılında 1 751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2 030 TL’ye yükseldi.

 

Hanehalkı cepten sağlık harcamalarının dağılımı, 2018

 

 

Hanehalkı cepten sağlık harcamaları, hanehalkı fertlerinin sağlık amaçlı hizmetler ve ürünler için hizmet sunucularından doğrudan satın alışlarında, kişiler ve kurumlar tarafından kısmen veya tamamen geri ödemeleri yapılamayan harcamalar olarak tanımlanmaktadır.

 

Cepten sağlık harcamalarının %40,5’i hastanelerde gerçekleşti

 

Hanehalkları tarafından sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde, cepten sağlık harcamaları açısından ilk sırada %40,5 ile hastaneler yer aldı. Hastanelerin ardından %32 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, %20 ile ayakta bakım sunanlar izledi.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar