438
  • Alo Bilgi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

Açıklama: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

YÜRÜRLÜK

TARİHİ

(*)

İSKONTO ORANI (%)

AVANS FAİZ ORANI (%)

01.01.1990

40

45

20.09.1990

43

48,25

23.11.1990

45

50,75

15.02.1991

48

54,50

27.01.1994

56

65

21.04.1994

79

98

12.07.1994

70

85

27.07.1994

63

75

01.10.1994

55

64

10.06.1995

52

60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

13.01.2005

32

35

25.05.2005

28

30

20.12.2005

23

25

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

17,75

19.06.2012

16

16,50

20.12.2012

13,50

13,75

21.06.2013

9,50

11,00

27.12.2013

10,25

11,75

14.12.2014

9,00

10,50

31.12.2016

8,75

9,75

29.06.2018

18,50

19,50

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

Önceki Yıllar

DÖNEM

KISA VADELİ (1)

ORTA VADELİ (1)

İSKONTO ORANI (2)

AVANS FAİZ ORANI (2)

01.01.1970-31.08.1970

7,50

01.09.1970-31.10.1970

9

01.11.1970-28.02.1973

9

9

01.03.1973-27.11.1973

8

9

28.11.1973-25.08.1974

8,75

9

26.08.1974-21.04.1978

9

10,50

22.04.1978-30.04.1979

10

11,50

01.05.1979-28.02.1980

10,75

14

01.03.1980-30.06.1980

14

15

01.07.1980-01.02.1981

26

26

02.02.1981-30.04.1981

30,25

30,25

01.05.1981-30.04.1982

31,50

31,50

01.05.1982-30.06.1983

31,50

33

01.07.1983-18.12.1983

28

29,50

19.12.1983-13.05.1984

48,50

50,50

14.05.1984-31.10.1986

52

50,50

01.11.1986-23.01.1987

48

50,50

24.01.1987-18.02.1988

45

48,50

19.02.1988-31.12.1989

54

60

01.01.1990-19.09.1990

40

45

20.09.1990-22.11.1990

43

48,25

23.11.1990-14.02.1991

45

50,75

15.02.1991-26.01.1994

48

54,50

27.01.1994-20.04.1994

56

65

21.04.1994-11.07.1994

79

98

12.07.1994-26.07.1994

70

85

27.07.1994-30.09.1994

63

75

01.10.1994-09.06.1995

55

64

10.06.1995-31.07.1995

52

60

01.08.1995-01.08.1997

50

57

02.08.1997-29.12.1999

67

80

30.12.1999-16.05.2002

60

70

17.05.2002-13.06.2003

55

64

14.06.2003-07.10.2003

50

57

08.10.2003-14.06.2004

43

48

15.06.2004-Bugüne kadar

38

42

Dip Notlar

(1) Kısa ve orta vadeli kredi işlemlerine uygulanan en yüksek faiz oranlarıdır. Bankamızca, sektör ve firma bazında bu oranların altında değişik tercihli faiz oranları da uygulanmıştır.

(2) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan iskonto ve avans işlemlerinde uygulanan oranlar olup, 01.01.1990 tarihinden itibaren avans sistemi uygulamasına son verilerek iskonto sistemine geçilmiş, iskonto ve avans işlemleri bazında tek bir faiz oranı tespitine başlanmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar