469
  • Alo Bilgi

Personel Servis Ücretlerinde KDV Oranı Yüzde 8’e Düştü

Gelir İdaresi pekâlâ hem personel hem de öğrenci taşımacılığındaki oranı söyleyebilirdi. Bunu söylemediği için öğrenci servis hizmetlerinde oranın indirilmediği yorumları yapılmaya başlandı

31 Temmuzda yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile yılsonuna kadar bazı mal ve hizmetlerde KDV oranları düşürüldü.

KDV oranı indirilen hizmetlerden biri de “yolcu taşıma hizmetleri” oldu, bu hizmetlerde oran 31 Temmuz – 31 Aralık arasında yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

 

 

O günden beri bir tartışmadır sürüp gidiyor. Servis ücretleri indirim kapsamına giriyor mu?

Bence tartışmasız giriyor, ancak tereddüt edenler var ki Gelir İdaresi’nden özelge talep edilmiş. Bugün Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği bir özelge gündeme bomba gibi düştü. Özelgeyi Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı vermiş, ancak bir konuda ilk defa verilen özelgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü alınmadan verilmesi mümkün değil, dolayısıyla bu görüşü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü olarak değerlendirmeliyiz. Özelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Verilen görüş doğru ve birçok kişiyi rahatlattı, çünkü özelge personel servis hizmetlerinin de “yolcu taşımacılığı” kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Ancak bu özelgede beni rahatsız eden birkaç husus var.

– Normalde bir konuda ilk kez verilen görüş bu kadar çabuk verilmez ve bu kadar çabuk Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki özelge havuzuna konulmaz. Darısı diğer özelgelerin başına!

– Özelge talep eden şirket, personel ve öğrenci taşıma faaliyeti yaptığını söyleyip 31 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla personel taşıma faaliyetine uygulanması gereken KDV oranını soruyor. Bunu özelgenin girişinden anlıyoruz. Cevaben ilgili Karar uygulaması bakımından servis taşımacılığı hizmetlerinin de yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek personel taşımacılığı hizmetlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde8 oranında KDV uygulanması gerektiği söyleniyor.

 

 

Bu cevap iki yeni tereddüt yarattı:

– Personel ve öğrenci taşımacılığı ile iştigal eden şirket varsayalım sehven sadece personel taşımacılığındaki KDV indirimini sordu. Özelge girişinden öyle anlaşılıyor. Gelir İdaresi pekâlâ hem personel hem de öğrenci taşımacılığındaki oranı söyleyebilirdi. Bunu söylemediği için öğrenci servis hizmetlerinde oranın indirilmediği yorumları yapılmaya başlandı. Bence öğrencinin de “yolcu” olduğu tartışmasız olduğuna göre öğrenci taşımacılığı da indirim kapsamına girer. Nitekim özelgenin sonunda servis taşımacılığının yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirildiği genel olarak belirtilerek bence öğrenci taşıma hizmetleri de dolaylı bir şekilde ifade edilmiş oluyor.

 

 

– Özelgede 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek personel taşımacılığı hizmetlerinde oranın düşürüldüğü ifade ediliyor. Sanki 31 Temmuz’dan itibaren yapılan taşımalar indirim kapsamına giriyor. Bu da tereddütlere sebep oldu. Eğer ifade edilmek istenen buysa bence yanlış, çünkü KDV’de vergiyi doğuran olay mal teslimi ve hizmet ifasıdır. Yani hizmetin tamamlandığı tarihte KDV doğar ve bu tarihte geçerli olan oran uygulanır. Eğer taşımacılık hizmeti tekil olarak alınmışsa hizmetin ne zaman tamamlandığına (sonuçlandığına) bakılır. Diyelim ki hizmet 31 Temmuz’da sona erdi, bu takdirde bütün hizmete indirimli oran uygulanır. Süreklilik arz eden periyodik hizmet ifalarında ise ay sonu itibariyle geçerli oranda KDV hesaplanır. Bunun tek istisnası faturanın önceden düzenlenmiş olmasıdır. Çünkü fatura hizmet ifasından önce düzenlenirse fatura edilen tutarla sınırlı olarak KDV, faturanın düzenlenmesi ile doğar. Bu durumda dahi taraflar anlaşarak iade faturası yoluyla hizmetin tamamlandığı tarihteki oranın uygulanması sağlayabilirler.

 

 

Erdoğan Sağlam / T24Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar