961
  • Alo Bilgi

Pandemi Nedeniyle Mücbir Sebep Uygulamaları

Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen vergi mükelleflerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki yayımlanan 518 Seri Nolu VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Meslek mensuplarımızın COVID-19 tanısı ile tedavi altına alınması hali VUK 13. maddeye göre “mücbir sebeptir.”

Hastanede tedavi gören veya 14 günlük karantinada kalan meslek mensuplarımızı gerek kendisinin gerek ise müşterilerinin vergi beyanname ve bildirimlerinin gönderilmesine ilişkin süreler mücbir sebep nedeni ile işlemez.

(VUK Md.15 … 13. maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemeyen süreler kadar uzar.)

Yukarıdaki hükme göre meslek mensubunu taburcu olması veya karantina süresinin sona ermesi ile beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri yeniden hesaplanır.

Hesaplama ise VUK 17. maddede aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

“Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.”

Yukarıda belirtilen işlemler için meslek mensuplarımız hastalık veya karantina için alacakları Sağlık raporunu bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe iletmeleri gerekir.

 

 

İSMMMOSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar