438
  • Alo Bilgi

ÖTV (Ⅰ) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (Ⅰ) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No:7) Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

 

 

Yapılan değişiklikle;

03.03.2020 tarihinden itibaren sıvılaştırılmış propan’ın polipropilen üretim tesislerindeki propilen üretiminde kullanılmak üzere teslimlerinde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

 

 

Nakden iade talebinde bulunacak mükelleflerin;

-Aerosol imalinde kullanılan LPG için ödenen ÖTV,

-ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde (Ⅰ sayılı listenin B cetvelindeki) mallara ödenen ÖTV

-Tiner imali için (Ⅰ sayılı listenin B cetvelindeki) mallara ödenen ÖTV,

-İhraç edilecek olan madeni yağ imalinde kullanılacak olan baz yağlara ödenen ÖTV,

-İhracat yapılacak motorlu kara taşıtların imalinde ilk dolum yağı ile akaryakıt için ödenen ÖTV tutarlarının nakden iade tutarının,

-Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)-A-sahibi mükellefler için %20’si,

-Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)-B-sahibi mükellefler için %40’ı,

-Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)-C-sahibi mükellefler için %60’ı kadar,

Teminat vermeleri durumunda bunların nakden iade talepleri, söz konusu vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)’nin çalıştırılması suretiyle ilgili iade talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilir.

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, genel olarak bu Tebliğin (V/A-3) bölümünde yer alan (EK 12) bilgi formunun gümrük müdürlüğüne gönderilmesi sonucu yerine getirilir.

 

 

Ancak sanayi sicil belgesini haiz mükelleflere, talep etmeleri halinde, özel şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” düzenlenebilir.

 

 

Buna göre ithal edilen ÖTV tabi mallar için gümrük müdürlüğüne verilen teminat tutarının

– ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,

– ÖTS-B sahibi mükellefler için %60’ının,

– ÖTS-C sahibi mükellefler için %40’ı oranında

çözüm işlemleri vergi dairesince, bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilir.

 

 

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) almak isteyen imalatçı mükelleflerin, bu bölümde yer alan genel ve özel şartları birlikte taşımaları ve GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

 

 

Özel Teminat Sertifikası talebinde bulunmak isteyen mükelleflerin tebliğde belirtilen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarının tetkikini tavsiye ederiz.

 

 

Yürürlülük tarihi:01.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar