224
  • Alo Bilgi

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği Değişiklik 24/03/2020

24 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31078

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/2/2018 30340
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/5/2018 30437
2- 7/9/2018 30528
3- 7/12/2018 30618
4- 31/5/2019 30790
5- 31/12/2019 30995 (5. Mükerrer)


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar