659
 • Alo Bilgi

Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalı Olduğu Gerekçesiyle Bağ-kur’a Geçirilenlerin Basamak ve Emeklilik Hesabı Nasıl Olmalı?

Ortağı olduğu şirketten sigortalılıkta 2019/9 sayılı SGK genelgesiyle meydana getirilen deprem nevzuhur uygulamada tereddütler oluşturuyordu. Daha önce hiç Bağ-kur tescili olmayan bir sigortalını birden bire son 25-30 yıllara varan sürede birden Bağkurlu sayması ve 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-kur’da basamak sisteminin uygulanıyor olması yeni bir tereddüt alanı oluşturmuştu. İşte SGK yeni genelgesiyle bu konuya el atmış ve kendi bakış açısıyla basamakları nasıl intibak ettireceğini ortaya koymuş bulunuyor.

 

 

4 Ekim 2000 Öncesi Tescillerde Basamak

1479 sayılı Kanunun 3165 ve 3396 sayılı kanunlarla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği 22/3/1985-3/10/2000  tarihleri arasında (4/b) kapsamında tescilleri başlatılan sigortalıların (4/b) tescil tarihinden önceki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerine göre tespit edilen basamaklar 6 ayın altında hizmeti olan sigortalılar için, basamak intibakın da 1. basamak

 

 

  1. 6 aydan 1 yıl altı aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 2. Basamak
  2. 1 yıl 6 aydan 2 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 3. Basamak
  3. 2 yıl 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 4. basamak
  4. 3 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 5. Basamak
  5. 4 yıl  6  ay  ve  daha  fazla  hizmeti  olan  sigortalılar  için  basamak  intibakında  6. basamak
  6. 6 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 7. basamak
  7. 8 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 8. basamak
  8. 10  yıl  6  aydan  12  yıl  6  aya  kadar  hizmeti  olan  sigortalılar  için  basamak intibakında 9. basamak
  9. 12 yıl  6  aydan  14  yıl  6  aya  kadar  hizmeti  olan  sigortalılar  için  basamak intibakında 10. basamak
  10. 14 yıl  6  aydan  16  yıl  6  aya  kadar  hizmeti  olan  sigortalılar  için  basamak intibakında 11. basamak)
  11. 16 yıl 6 ay ve daha fazla hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 12. basamağın esas alınması gerekiyor.

 

 

4 Ekim 2000 – 30 Eylül 2008 Arası Tescillerde Basamak

1479  sayılı  Kanun,  619  sayılı  KHK  ve    4956  sayılı  Kanunla  değişik  51  inci maddesinin  üçüncü  fıkrası  hükmü  gereğince  4/10/2000-30/9/2008  tarihleri  arasında  (4/b) kapsamında tescilleri başlatılan sigortalıların (4/b) tescil tarihinden önceki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerine göre tespit edilen basamaklar ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl on iki basamaktan sonra iki tam yıl olarak uygulanacak iki tam yıldan arta kalan süreler kadar kıdemli sayılacak.

 

 

-1 tam yıla 2. Basamak

–2 tam yıla 3. Basamak

-9 tam yıla 10. Basamak

-15 tam yıla 14.basamaktan 1 yıl kıdemli

-19 yıl üç ay hizmeti olan sigortalı da 16 ncı basamakta 1 yıl üç ay kıdemli sayılarak intibak yapılması gerekecektir.

 

 

Örneğin Sigortalı (M) nin 4/10/2000 tarihinde yapılan (4/b) tescilinden önce (4/a) kapsamında 11 tam  yıl  hizmetinin bulunması halinde tescil basamağı  12 nci basamağa intibak ettirilmesi gerekiyor.

 

 

1/10/2008 tarihinden  önce  1479  sayılı  Kanun  kapsamında  tescili  yapılması gerektiği halde 506 sayılı Kanun kapsamında tescil yapıldığı sonradan tespit edilen sigortalıların, (4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle sigortalılıkları başlatılıyor. Bu kapsamdakilerin diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmeti bulunmaması nedeniyle tescil tarihi itibariyle birinci basamaktan başlatılmaları gerekiyor.

 

 

Ne Anlama Geliyor?

Bağ-kur’da tekdüze basamak sistemi, SSK’da ise prime esas kazanç matrahı sisteminin uygulandığı 2008 Ekim öncesi dönemin dönüştürülmesinden kaynaklanan bu durum özellikle yüksek prim matrahlı SSK sürelerinin Bağkur’a dönüştürülmesi durumlarında oluşacak aylık kaybını çok artırıyor.

 

 

SSK prim matrahı düşük olanlarda bu fark azalıyor.

Öyle ki yılına göre Bağ-kur’un 10-12 basamakları gelir karşılıkları yaklaşık olarak emsali bir SSK’lının asgari ücretten bildirilmiş prim matrahına tekabül ediyor.

 

 

Örneğin 2004 yılında SSK prime esas kazanç tabanı yıllık 5.962.800.000 TL tavanı ise 33.810.750.000 TL iken aynı yıl 10. basamak yıllık gelir karşılığı 5.748.922.944 TL; 11 basamak yıllık gelir karşılığı 6.006.960.408 TL; 12.basamak yıllık gelir karşılığı ise 6.264.997.872 TL düzeyinde kalıyor.

 

 

Keza örneğin 2005 yılında da SSK prime esas kazanç tabanı yıllık 5.864,40 TL tavanı ise 38.116 TL TL iken aynı yıl 10 uncu basamak yıllık gelir karşılığı 6.323,76 TL; 11 inci basamak yıllık gelir karşılığı 6.607,68 TL; 12 nci basamak yıllık gelir karşılığı ise 6.891,48 TL düzeyinde kalıyor.

 

 

O nedenle ortağı olduğu şirketten sigortalı olanların bu durumları saptanıp geriye dönük olarak SSK süreleri Bağ-Kur sürelerine aktarımı sonucunda;

 • Yeni durumda Bağkur maaşları kaç TL olarak bağlanacağı,
 • Aktarma yapılmamış olsaydı bağlanacak SSK aylığının kaç TL olacağı,
 • Bundan sonra 3,5 yıl daha SSK’lı olma halinde bağlanacak aylığın kaç TL olacağı,
 • Bağ-kur’dan emeklilik halinde emeklilik tarihinin SSK’ya göre kaç yıl ileri atacağı ya da atmayacağı,

Sorularının tam yanıtlarını öğrendikten sonra ne yapacaklarına karar vermelerinde kendileri için büyük önem bulunduğunu anımsatmak istiyorum.

 

 

Şevket Tezel / Ali TezelSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar