459
  • Alo Bilgi

Onlara Beyanname Kolaylığı

İşverenlerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ayrı ayrı verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannameleri birleştirildi. Yeni sistem, işçi çalıştıran apartman yöneticileri ile ev hizmetlerinde işçi çalıştıranları da ilgilendiriyor. Bu mükellefler “kolay işverenlik” uygulamasından yararlandıkları takdirde yeni sisteme daha çabuk adapte olabilecekler. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

 

 

Uzun süredir pilot uygulamaları devam eden muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamesi birleştirildi. 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren iki beyanname birlikte verilmeye başlandı. Vergi kesintisi yapan mükellefler, muhasebeci ve mali müşavirlerden hizmet aldıkları için yeni sistemin getirdiği bazı zorlukları daha çok bu meslek mensupları yaşıyor. Apartman yöneticisi, ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar gibi çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlar beyannamelerini kendileri dolduruyor. Hazine Maliye Bakanlığı, bunların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi konusunda neler yapması gerektiğine dair kılavuz yayımladı. Kimlerin nasıl beyanname verecekleri kılavuzda adım adım anlatıldı.

 

 

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN APARTMAN YÖNETİMLERİ

Apartman yönetimlerinin genel esaslar çerçevesinde, istihdam ettikleri sigortalı çalışanlar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeleri gerekiyor. Beyanname doldururken vergi bölümünü boş bırakacaklar. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) bir süre önce başlattığı “kolay işverenlik” uygulamasına geçen apartman yönetimlerinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesine gerek kalmayacak. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri, e-bildirge şifreleri ile SGK’nın işveren sistemine giriş yaparak kolay işverenlik başvurusu yapabilecekler. Bu işverenler için tahakkuklar otomatik olarak oluşturulacak. Cari aya ilişkin belgelerini gönderebilmeleri ya da otomatik olarak oluşan tahakkuklarında değişiklik yapabilmeleri için ilgili dönemi takip eden ayın 21’i ile 23’ü arasında “e-Bildirge v.2” uygulaması açılacak.

 

 

Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise muhtasar ve prim hizmet beyannamesini e-Beyanname uygulaması üzerinden gönderecekler. Kolay işverenlik yöntemini seçmeyen apartman yönetimleri öncelikle apartmanın bulunduğu yere göre yetkili vergi dairesine başvurarak gelir vergisi stopaj mükellefiyeti tesis edecekler. Bu işverenlerin vergi numaralarının SGK sistemlerinde tescile işlenmiş olması gerekiyor. Tescil kütüklerinde vergi numaralarının bulunmaması halinde beyanname verilemeyecek. Apartman yönetimleri bu işlemleri serbest muhasebeci ve mali müşavirler aracılığı ile de gerçekleştirebilecekler.

 

 

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR

Ev hizmetlerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştırmakta iken 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturuluyor. Bu işverenler, ayda on gün ve daha fazla ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndermeyecekler. Bunlar damga vergisine de tabi değiller.

Ancak, Ek 9’uncu madde kapsamına geçmeksizin işyeri sicil numarası üzerinden ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar, sigorta bildirimlerini artık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vasıtasıyla yapacaklar. Ayrı beyanname vermek istemeyip Ek 9’a geçmek isteyenler sosyal güvenlik merkezine bizzat giderek başvuruda bulunabilecekler. Kolay işverenlik uygulamasına geçmek, ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar için de büyük avantaj sağlıyor.

 

 

HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK?

Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayan ancak çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunanlar muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vergi dairelerine verecekler. Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgahının, gerçek kişiler dışında kalanlar için kanuni merkezi veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine başvurulması gerekecek.

 

 

AYIN 26’SINA KADAR VERİLECEK

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme zamanı, çalışmayı takip eden ayın ilk günü başlayacak. Ayın 26’ncı günü akşam saat 23.59’a kadar beyanname elektronik ortamda gönderilebilecek.

Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri ve ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar, kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannameyi elektronik ortamda gönderecekler.

Basit usule tabi mükellefler ise beyannamelerini Defter Beyan Sistemi üzerinden muhasebeci veya mali müşavir vasıtasıyla gönderecekler.

 

 

Ahmet Kıvanç / Haber TürkSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar