103
 • Haber Servisi

Nisan 2019 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Nisan 2019 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 4.263 milyon ABD doları azalarak 1.334 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 8.634 milyon ABD doları olmuştur.
 • Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.656 milyon ABD doları azalarak 1.844 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon ABD doları azalarak 1.243 milyon ABD dolarına gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon ABD doları artarak 1.738 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 1.589 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.347 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon ABD doları tutarında artarak 1.158 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon ABD doları azalarak 1.149 milyon ABD doları olmuştur.
 • İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 57 milyon ABD doları azalarak 15 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon ABD doları azalarak 578 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 4.519 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.405 milyon ABD doları ve 511 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda 1.281 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 3.056 milyon ABD doları ve 1.492 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 833 milyon ABD doları ve 72 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 157 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı yukarda sözü edilen el kitabı  temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

 

Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar