849
  • Alo Bilgi

Nakdî Ücretsiz İzin Desteği Uzatılacak Mı?

Küresel pandemi, azalmak şöyle dursun tüm dünyada hâlen hızla etrafı kasıp kavuruyor. Öyle ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ikinci dalgadan söz edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de vaka sayıları maalesef gittikçe yükselmektedir. Hükûmet salgınla mücadelede hem toplum sağlığı hem de sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler aldı. Hâlen almaya devam etmektedir. İstihdamla ilgili alınan en önemli tedbirler işverenlerin işçileri işten çıkarma yasağı ile ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdî ücret desteği sağlanmasıdır. Okuyucularımızdan çok sayıda ileti gelmesi sebebiyle bu yazımızda ücretsiz izin desteğine ilişkin en çok merak edilen sorulara yer verilmiştir…

 

 

Nakdî ücretsiz izin desteği uzatılacak mı?

Nakdî ücretsiz izin desteği dolaylı da olsa işten çıkarma yasağı ile birlikte devam ettirilmekte olan bir uygulamadır. Hâlihazırda mevcut uygulamalara bakıldığında hükûmet ihtiyaca göre bu iki uygulamayı süresi doldukça uzatmaktadır.

Cumhurbaşkanımız, en son 17 Kasım 2020 tarihine kadar işten çıkarma yasağını uzatmıştır. Bu sürenin dolması hâlinde 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. Diğer yandan nakdî ücret desteği bu ay içinde ödenecektir. Pandemi süreci tüm hızıyla devam ettiğinden istihdamın olumsuz etkilenmemesi için önümüzdeki aylarda da bu desteğin verilmesi beklenmektedir.

 

 

Kimler nakdî ücretsiz izin desteğinden faydalanabilir?

Nakdî ücretsiz izin desteğinden faydalanacak işçinin 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanunu uyarınca pandemiye bağlı olarak ücretsiz izne ayrılması gerekmektedir. Diğer yandan;

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve
  • İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak (SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olmak),

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

 

 

Nakdî ücretsiz izin desteğine nasıl müracaat edilir?

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdî ücret desteği başvuruları “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden işveren tarafından yapılması gerekmektedir.

Nakdî ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin ilgili ayda ücretsiz izne çıkarılan kişi ve gün sayısı bildirimleri, aylık olarak, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar yapılması gerekmektedir.

 

 

Birden fazla iş yerinde çalışanlar faydalanabilir mi?

Birden fazla iş yerinde çalışırken, bu iş yerlerinden ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplamı 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar bu işçiler de nakdî ücret desteğinden faydalanabilecektir.

Ancak, ilgili ayda işverenleri tarafından toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamayacaktır.

 

 

Ev hizmetlerinde çalışanlar faydalanabilir mi?

SGK (5510 s.) Kanununun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedenini “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçmesi ve bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmesi gerekmektedir.

 

 

Nakdî Ücret Desteği nasıl hesaplanır ve ödeme miktarı ne kadardır?

Nakdî ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül etmektedir. Tüm ay için hak edilmesi hâlinde net 1.168,00 TL’yi bulmaktadır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar