179
  • serpil

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığından önemli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi duyurusu

09 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 7 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Genel  Tebliğine  göre  Muhtasar  ve   Prim   Hizmet   Beyannamesinin Kırşehir, Amasya,  Bartın,  Çankırı,  Bursa,  Eskişehir  ve  Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde düzenlenerek bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

 

Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sadece vergi kesintilerine ilişkin bilgiler beyan edilecek, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet bilgileri ise Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile bildirilecektir.

 

Bugüne kadar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile beyan edilen bilgiler ve alınan tahakkuklar geçerli olup, bu mükelleflerimizin onayladıkları tahakkukları için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığına tekrar Muhtasar Beyanname ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.). Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sisteme gönderilen ancak bugüne kadar onay verilmeyen tahakkuklar için Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar