163
  • serpil

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanında işe iade ve diğer hallerde mahkeme kararlarına istinaden yapılacak bildirimler

SGK ya artık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında her ay tek bir belge veriliyor. Peki, işe iade ve diğer hallerde mahkeme kararlarına istinaden yapılacak bildirimler nasıl yapılacak?

 

 

Muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla bu aydan itibaren ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde işe iade ve diğer hallerde mahkeme kararlarına istinaden yapılacak bildirimler bu yazımızda irdelendi.

 

 

İŞE İADE HALİNDE

Sigortalının işe iade davasını kazanması nedeniyle verilecek beyanname, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte, yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan 4857 sayılı İş Kanunu’na istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca işe iade için seçilecek. Bu tahakkuk nedeni, beyannamenin yasal olarak verilmesi gereken son süreye kadar verilirse tahakkuk ve hizmetler otomatik olarak onaylanacak, yasal süresi dışında verilmesi halinde ise girilen belgenin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanması gerekir. Bu tahakkuk nedeninin seçilebilmesi için öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri adına tanımlama yapılması gerekir. Tanımlama yapılmamış işyerleri tarafından bu tahakkuk nedeninin seçilmesi mümkün değil.

 

 

İDARE MAHKEMESİ KARARI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte, yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan idare mahkemesi kararlarına göre göreve iade edilen personele ücret ödenmesi için seçilir.

Bu tahakkuk nedeni beyannamenin yasal olarak verilmesi gereken son süreye kadar verilirse tahakkuk ve hizmetler otomatik olarak onaylanacak, yasal süresi dışında verilmesi halinde ise girilen belgenin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanması gerekir. Bu tahakkuk nedeninin seçilebilmesi için öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri adına tanımlama yapılması gerekmekte olup, tanımlama yapılmamış işyerleri tarafından bu tahakkuk nedeninin seçilmesi mümkün değildir.

 

 

GERİYE YÖNELİK ÖDEME

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte, yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması için seçilir. Bu tahakkuk nedeni beyannamenin yasal olarak verilmesi gereken son süreye kadar verilirse tahakkuk ve hizmetler otomatik olarak onaylanacak, yasal süresi dışında verilmesi halinde ise girilen belgenin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanması gerekir. Bu tahakkuk nedeninin seçilebilmesi için öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri adına tanımlama yapılması gerekmekte olup, tanımlama yapılmamış işyerleri tarafından bu tahakkuk nedeninin seçilmesi mümkün olmamaktadır.

 

 

HİZMET AKDİ ASKIDAYKEN ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELER

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemeler için seçilir. Bu tahakkuk nedeni beyannamenin yasal olarak verilmesi gereken son süreye kadar verilirse tahakkuk ve hizmetler otomatik olarak onaylanacak, yasal süresi dışında verilmesi halinde ise girilen belgenin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanması gerekir. Bu tahakkuk nedeninin seçilebilmesi için öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri adına tanımlama yapılması gerekmekte olup, tanımlama yapılmamış işyerleri tarafından bu tahakkuk nedeninin seçilmesi mümkün olmuyor.

 

 

İsa Karakaş
itohaberSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar