241
  • serpil

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde süre bu illerde uzatıldı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname verme süresi Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerindeki Mükellefler için 30 Ocak 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

 

 

27 Ocak 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 30 Ocak 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/123

 

 

Konusu:  Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması

 

Tarihi: 27/01/2020

Sayısı: VUK-123/2020-2

 

 

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Ocak 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Duyurulur.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar