218
  • Alo Bilgi

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Geçiş Süresi Yeniden Ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresinin eretelenmesine dair karar Resmi gazetede yayınlandı.

 

 

Karar ile Tüm Türkiye’de Pilot iller hariç olmak üzere Muhtsar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı. Gelir İdaresi tarafından MUHSGK Birleşmesinin ertelenmesine ilişkin sirküler henüz yayınlanmadı.

 

 

Pilot İllerde MUHSGK ertelendi mi?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine daha önce pilot il olarak katılan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeye devam edecek. Pilot iller erteleme kapsamı dışında bırakıldı.

MUHSGK Birleşmesinin uzatılmasına ilişkin  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) Resmi Gazetede yayınlarak yürülüğe girdi.

 

 

MUHSGK1003A ve MUHSGK2 1003B Nasıl Verilecek?

Vergi uygulamaları için Gib BDP programında bulunan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” MUHSGK1003A ve MUHSGK2 1003B Beyanname formatının Sadece VERGİ ile ilgili bölümler doldurulacaktır. SGK bölümü doldurulmayacaktır.

 

 

SGK Aylık  Prim ve Hizmet Bildirgesi (E-Bildirge) ise; sgk e- bildirge v2 sisteminden verilecektir

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman verilecek?

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi en son 1/3/2020 olarak belirlenmişti. Bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir.

 

 

MUHSGK Beyannamesi  ilk defa, Temmuz 2020 dönemine ilişkin olarak 26 Ağustos 2020 tarihinde verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlanacaktır.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman başlayacak?

Genel Tebliğ kapsamında ertelenen MUHSGK Birleşmesi tüm Türkiye genelinde 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”

 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar