338
  • serpil

MUHSGK Uygulaması Nedeniyle SGK e-Bildirge V1 Ekranının Kapanması

01.01.2020 tarihinden itibaren tüm illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçildiğinden 2020/Ocak ayına ait bildirge dönemi itibariyle e-Bildirge üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alınmayacak olup, sigortalıların SGK bildirimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

SGK, e-Bildirge uygulamasındaki 08.01.2020 tarihli Duyurusunda:

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ Hükümlerine öre 01.01.2020 tarihi itibariyle tüm illerde “Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi” uygulamasına geçildiğini,

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere,
2020/Ocak ayı bildirge dönemi itibariyle e-Bildirge üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmeyeceğini,
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi gönderemeyen kamu işyerlerinin tescil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini,

Açıklamıştır.

Buna göre:

1- 2020/Ocak ayı itibariyle, e-Bildirge v.1 uygulaması kullanıma kapatılacağından, işverenlerin e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir.
2- e-Bildirge v.2 uygulamasına “https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2”  adresinden ulaşılabilmektedir.
3- 2019/Aralık ayı ve önceki ay/dönemlere ait sigortalıların SGK bildirimleri ise daha önce olduğu gibi e-Bildirge sistemi üzerinden bildirilebilecektir.
4- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde ayılan Kamu İdarelerinden SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler, SGK bildirimlerini daha önce olduğu gibi e-Bildirge üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermek suretiyle yapmaya devam edeceklerdir.
İşverenlerin sorun yaşamamaları için:

SGK işyeri sicil numaraları ile vergi numaralarının eşleştirilmeleri,
https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinden Beyanname Düzenleme Programının güncel halini yüklemeleri,
MPHB yükleme işlemlerini son günlere bırakmadan yapmaları,
Uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar