1701
  • Alo Bilgi

Muhasebe Mesleğinin Tarihi Gelişimi

Bu yazımızda muhasebenin tarihçesi, muhasebe mesleğinin tarihçesi, muhasebenin tarihçesi, muhasebe bilimini tarihçesi, dünyada muhasebe mesleği gibi konular ele alınacaktır. Eğer siz de muhasebe mesleğinin tarihi gelişimi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

 

Muhasebenin tarihi gelişimi nedir?

 

İnsanlık tarihinde ticaret, paradan çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu durum muhasebenin tarihinin de çok eskilere dayandığını göstermektedir. Muhasebe insanın hayatının devam edebilmesi için hep var olması gereken bir olgu olmuştur. Muhasebe tarihinde eski dönemlere baktığımız zaman Orta Doğu’da taşlara, çömleklere ve vazolara işletmelerin varlıklarının işlendiği görülmektedir. Diğer bir yandan yazılı olmayan dönemde Havai’de Quipu adlı düğümlü sicimler muhasebenin ilk adımlarındandır.

 

Tarih kitaplarına baktığımız zaman muhasebenin tam köklerinin Eski Mısır ve Mezopotamya olduğu görülmektedir. Paranın icadı ile birlikte takas son bulmuş ve muhasebe daha da önem kazanmıştır. Yani paranın giriş, çıkış yaptığı yerlerde basit anlamda kasa hesabı yapılmaya başlanmıştır. Dünyanın doğusunda saray ve devletlerin muhasebenin önemini anlaması katiplik mesleğini geliştirmiştir. Hatta öyle ki katipler devletin üst kademelerinde yer almıştır. Katipler bütçe denkliklerini hesaplamış ve defter tutmuşlardır. Manas Destanı‘ndaki “İçine girip varalım! Malı kaydettirip, malı helalince alalım! Parayı kaydettirip, parayı helalince alalım!” sözleri bu durumun en önemli kanıtlarındandır. Diğer bir yandan 1309 yılında İlhanlı Devleti‘nde yazılmaya başlanan Saadetname de Ortadoğu’nun muhasebe kitabıdır.

 

 

Batıdaki muhasebe ile ilgili gelişmeler ise 1494 yılında İtalyan matematikçi ve rahip olan Luca Paciopli ile başlar. Luca Pacioli’nin o dönemde kaleme aldığı “Summa di Aritmetica, Geometria, Proportionni ét Proportionnalite” isimli kitabın bir bölümünde muhasebe ile ilgili konular yer almaktadır.  Pacioli çift yanlı muhasebe alanında önemli gelişmeler kaydetmiştir. 1540 yılında Domenico Manzoni ise “Quaderno Doppio” eserinde çift yanlı kayıt sistemi ile ilgili birçok şeyi açıklığa kavuşturmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda çift yanlı kayıt sistemi Avrupa tarafından kesin olarak kabul edilmiştir. Ve bu sistem bir süre sonra Avrupa’ya tam anlamıyla yansımıştır. Bu yıllarda yayılmanın etkisiyle birlikte, bu sisteme ilgi artmıştır. 19. yüzyılın başlarında şirketlerin büyümesi maliyet muhasebesini doğurmuştur. Ülkemizde Cumhuriyet Dönemi’nde ve 1926 yılına kadar İstanbul Ticaret Mektebi‘nde ve Askeri Rüştiyeler‘de muhasebe eğitimi verilmiştir. Dönemde Fransız etkisinin önemi ve çeviri eserler nedeniyle muhasebe etkili bir şekilde işlenmiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde muhasebe daha basit bir şekilde ele alınmıştır. 1950 Gelir Vergisi Kanunu ve 1940 Kazan Vergisi Kanunu ile muhasebe faaliyetleri için kayıt düzeni oluşmaya başlamıştır. Daha sonrasında yaşanan olaylar ile birlikte muhasebe, gelişimini hem dünyada hem de Türkiye’de devam ettirmektedir.

 

 

Bu yazımızda muhasebenin tarihçesi, muhasebe mesleğinin tarihçesi, muhasebenin tarihçesi, muhasebe biliminin tarihçesi, dünyada muhasebe mesleği gibi konular ele alınmıştır. Merak ettikleriniz için yorum bırakmayı ve bize yazmayı unutmayın!

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar