727
  • Alo Bilgi

Meslek Kodunu Yanlış Bildirene Ceza Var!

Birkaç haftadır dile getirdiğimiz Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi konusu esasen bütün işletmeleri doğrudan etkileyecektir. Buna göre, SGK’ya yapılan sigortalılık bildirimleri ile Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan ücret gelir vergilerinin bildirimlerinin birleştirilmesine ilişkin Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi “bir erteleme olmadığı takdirde” 01.07.2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde tüm işverenler için uygulamaya geçildi. 2020 Temmuz ayı MUHSGK beyannamesi de 26 Ağustos tarihine kadar beyannameler verilecek.

Esasen daha önce de yazdığım üzere, mevcut pandemi riski dikkate alınarak Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin tüm yurtta uygulamaya geçmesi en azından yılbaşına kadar ertelenmelidir. Umarım başta TÜRMOB olmak üzere meslek odalarının ve iş dünyası örgütlerinin MUHSGK erteleme talepleri Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak dikkate alınır.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(c) statüsü kapsamındaki çalışanlarının hizmetleri ve kazançlarını SGK’ya değil, mükellefi bulundukları vergi dairelerine yapılacak.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi’nin uygulanmaya başlanması ile çalışanların meslek adı ve kodunun bildirimleri de önem kazanacaktır. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile birlikte işverenlerin çalışanlarına ait “meslek adı ve kodunu” tam ve doğru olarak bildirmeleri zorunluluğu da ülke genelinde yürürlüğe girmiş olacak.

 

 

MESLEK KODLARININ BİLDİRİMİ

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi’nin 1 Temmuz 2020 tarihinde uygulanmaya başlanması ile birlikte işverenlerin çalışanlarına ait “meslek adı ve kodlarını” tam ve doğru olarak bildirmeleri de önem kazanacaktır.

Çalışanın işyerinde fiilen yaptığı işe karşılık gelen meslek adı ve kodu İŞKUR meslek kodları listesinden bulunup muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, meslek kodunun çalışanın işe alındığı tarihteki görevi değil, ilgili cari ay itibariyle fiilen yapmakta olduğu görevine ilişkin meslek kodunun bildirilmesidir. altına alınması gerekliliğidir. İş yerinde belirli bir işte çalışan çalışanın başka bir iş yapmaya başlaması veya görev değişikliği hallerinde ise çalışanın meslek adı ve kodunun güncellenerek bildirilmesi gerekmektedir. Örneğin “şef” olarak işe alınan bir çalışanın “idari müdür” olarak görevlendirilmesi halinde meslek adı ve kodunun da ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde güncellenmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile çalışanın meslek kodu yaptığı işi tanımlayacak şekilde düzenli olarak güncellenmelidir.

 

 

MESLEK KODUNU YANLIŞ BİLDİRENE CEZA VAR!

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Öte yandan, meslek koduna bağlı olarak uygulanabilecek cezanın bir üst sınırı vardır. Meslek kodunun yanlış bildirimi nedeniyle uygulanacak idari para cezası iş yeri başına aylık asgari ücretin brüt tutarını geçememektedir.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannameleri SGK’ya değil Maliye Bakanlığı’na verilmektedir, başka bir ifade ile bildirim makamı Maliye Bakanlığı’dır.

Buna karşın meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi halinde işverenlere idari para cezası SGK tarafından uygulanacak ve 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi uyarınca tahakkuk, takip ve tahsil edilecektir.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar