615
  • Alo Bilgi

Meslek Hastalığı Sayılan Hastalıklar

Koronavirüsün sebep olduğu küresel pandemi ile bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları olağanüstü fedakârlıklarla hastaları tekrar hayata döndürmek için mücadele vermektedir. Sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadele ederken maalesef kendileri de bu illete maruz kalmakta hatta azımsanamayacak sayıda kıymetli sağlık çalışanımız hayatını kaybetmektedir. Bu durum karşısında kamuoyunda sağlık çalışanlarının koronaya maruziyetinin meslek hastalığı sayılması yönünde tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Okuyucularımızdan gelen çok sayıda iletiler de göz önünde bulundurularak bu yazımızda meslek hastalığı izah edilmiştir.

 

 

MESLEK HASTALIĞININ ÖNEMİ

Yaptığı işten dolayı hastalandıkları tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar hiçbir yaş şartı gerekmeksizin hemen SGK’dan emeklilik geliri almaya hak kazanabilmektedir. İş veya meslek kaynaklı hastalıklar diğer hastalıklardan farklı olarak meslek hastalığı olarak değerlendirilmektedir.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleri olarak tanımlanmıştır. Bir hastalık veya engellilik hâlinin meslek hastalığı sayılabilmesi için;

  • Sigortalı olunması,
  • Yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,
  • Meslek hastalığının Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi, (Hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alması ve Kurum Sağlık Kurulunca maruziyet/yükümlülük sürelerinin yeterli/aşılmamış olduğunun tespit edilmesi) unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır. Bu hastalıkların en belirgin özelliği zamanla ve tekrarlanan eylemler sonucu oluşmasıdır.

Meslek hastalığına maruz kalan kişiler, ölümleri hâlinde ise hak sahipleri maddi ve manevi tazminat davaları açmaktadır.

 

 

MESLEK HASTALIĞI SAYILAN HASTALIKLAR

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği meslek hastalıkları listesine göre tespit ve tayin edilmektedir.

Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, iş yeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilmektedir.

Meslek hastalıkları, meslek hastalıkları listesinde;

  • A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
  • B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,
  • C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,
  • D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar ve
  • E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,

Olmak üzere 5 grupta toplanmıştır.

 

 

MESLEKİ BULAŞICI HASTALIKLAR

Meslekî bulaşıcı hastalıklar listesinin “D Grubu”nda yer alan bulaşıcı hastalıkların, görülen işin gereği olarak veya iş yerinin özel şartlarının etkisiyle oluşması ve enfeksiyonun laboratuvar bulguları ile de kanıtlanması gerekmektedir. Meslek hastalıkları listesinde yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılmaktadır.

Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak alınmaktadır.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise sigortalının meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekmektedir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar