230
  • serpil

Memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine esnek çalışma sistemi de geliyor.

Böylece memurların değişik zaman dilimlerinde daha esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.

Üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

• Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak
• İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak
• İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek
• Trafik sıkışıklığını azaltmak
• Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak
• İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek

İSTEYEN KATILACAK

Memurların esnek çalışma saatlerini uygulanmasıyla ilgili sistem gönüllülük esasına dayanacak. Böylece memurun yazılı müracaatı olmadan esnek çalışmaya zorlanamayacağı yönetmelik taslağında hüküm altına alınıyor. Esnek çalışan memur ile çalışmayan arasındaki özlük hakları bakımından eşitlik de korunuyor. Her iki kesim arasında ayrımcılık da yapılamıyor. Yeni taslağa göre esnek çalışma uygulamasında bazı temel noktalar şöyle belirlendi:

■ Esnek çalışma sisteminde zaman dilimi ‘esnek zaman ve çekirdek zaman olarak ikiye ayrılacak.
■ Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk bulunmuyor.
■ Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek.
■ Memurlara, günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabiliyor. Ayrıca kurumlar bunu sabitlenmesini de isteyebilecek.
■ Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olup, doktor randevularını, banka, fatura ve benzeri şahsi işlemlerini esnek zaman içerisinde gerçekleştirmek zorunda olacak.

BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Uzaktan çalışmada memurlar çalışmalarını, kurumun çalışma ortamı dışında, kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürütecek. Ancak, bir projenin gerçekleştirilmesi ya da geçici süreli bir görevin yerine getirilmesi amacıyla tayin edilen sürede teslim edilmek kaydıyla yetkili amir tarafından verilen görevler uzaktan çalışma kapsamında bilişim sistemi kullanılmadan da yerine getirilebilecek.

YAKINI ENGELLİ OLANA KISMİ ÇALIŞMA İMKANI

Kısmi zamanlı çalışma, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla yazılı başvuruda bulunmaları üzerine, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kanuni çalışma sürelerinden daha az süreyle çalışmalarını yürütecek. n MEMURLAR anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin kaza veya geçirdiği bir hastalık neticesinde belirli bir süre tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle ya da yaşlı ve bakıma muhtaç anne veya babaları için yılda en fazla iki ay süreyle günde beş saat çalışabilecek.

YOĞUN ÇALIŞMA SAATLERİ BELİRLENDİ

Hesaplama dönemi haftalık veya iki haftalık olmak üzere memurların seçebilecekleri yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri sırasıyla şöyle:

a) 9/80 çalışma saati: Memurun iki haftada dokuz gün seksen saat çalışıp, ikinci haftada bir günü izin olarak kullanmasıdır.
b) 4/40 çalışma saati: Memurun haftada dört gün kırk saat çalışıp, bir günü izin olarak kullanabilmesidir.
c) 4/36-1/4 çalışma saati: Memurun haftada dört günü günde dokuz saatten otuz altı saat ve bir yarım günü dört saat çalışarak kalan yarım günü izin olarak kullanabilmesidir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar