344
  • serpil

Maliyet Muhasebesi ve İade İşlemi

Malumunuz mesleğimiz icabı çokça bilanço, gelir tablosu ve muhasebe kayıtları ile karşılaşmaktayız. Buna mukabil gördüğümüz aksaklıkları, eksiklikleri dilimiz döndüğünce elimizin erdiğince aktarmaya çalışacağız.

 

Çoğu firma muhasebesinde karşılaştığımız husus ‘’Satış İadeleri’’ hesabına atılan iadeler tam manasıyla kayıtlara devam kayıtlarının aktarılamadığı tespitimizdir.

Bunu bir örnekle pekiştirmekte fayda olduğu düşüncesindeyiz.

 

Örnek:

Çlk Tekstil A.ş döşemelik kumaş üreten bir firmadır. Dönem içerisinde üretimde kullanmak üzere aldığı hammadde, işçilik giderleri ve imalat giderleri aşağıdaki gibidir.

İplik:

1.500 kg

17.100 TL

Esas İşçilik:

6.000 TL

İmalat Giderleri:

9.000 TL

 

Buna mukabil bu döşemelik kumaşın ortalama 400gr/m tüldür. (1 metre boy * 1.45 mt en)

2019 toplam üretim 3000 mt dir. Firesi mt/tülde ise %5 dir. 2019 yılı stok sayımında 500 mt olduğu tespit edilmiş olup 2019 yılı satışı ise 2650 mt olup satış fiyatı ise 12TL/mt dir. Buna mukabil 31.12.2019 da ise 150 mt lik kumaş iade edilmiştir. Buna göre maliyet hesaplaması ve kaydı ile iade kaydı aşağıdadır.

 

Maliyet:

Toplam İplik Sarfiyatı

Kumaşın 1 Mt Maliyeti

3000 mt * 0,420gr = 1260 kg iplik ( %5 fireli )

İplik Payı: 4,79TL

1.260 kg iplik * 11,40TL: 14.364 TL

İşçilik Payı: 2TL

İşçilik Payı

İmalat Payı: 3TL

6.000TL/3000mt=2 TL

Toplam Birim Maliyet: 9,79TL

İmalat Gideri Payı

9.000/3000mt=3TL

 

——————————31.12.2019——————————–

710 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 14.364,00

150 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 14.364,00

Üretime Gönderilen 1260 Kg iplik Bedeli)

 

——————————31.12.2019——————————–

151 Kumaş Yarı Mamülü 29.364,00

711 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma 14.364,00

721 İşçilik Giderleri Yansıtma 6.000,00

731 Üretim Giderleri Yansıtma 9.000,00

Üretilen 3000 mt kumaş Yarı Mamülü

 

——————————31.12.2019——————————–

152 Kumaş Mamülü 29.364,00

151 Kumaş Yarı Mamülü 29.364,00

Yarı Mamülün Mamüle Virmanı

 

——————————31.12.2019——————————–

100/101/102/121 Hesaplar 31.800,00

600 Yurtiçi Satışlar 31.800,00

2650 mt Satışın Kaydı

 

——————————31.12.2019——————————–

620 Satılan Mamüller Maliyeti 25.938,20

152 Kumaş Mamülü 25.938,20

Satılan 2650 Mt Mamülün Maliyet Virmanı

 

——————————31.12.2019——————————–

100/101/102/121 Hesaplar 31.800,00

600 Yurtiçi Satışlar 31.800,00

2650 mt kumaşın satışı

 

——————————31.12.2019——————————–

610 Satıştan İadeler 1.800,00

100/101/120/121 Hesaplar 1.800,00

 

——————————31.12.2019——————————–

152 Kumaş Mamülü 1.468,50

620 Satılan Mamül Maliyeti 1.468,50

150 mt iade kumaşın maliyetten düşülmesi

 

 

Brüt Satışlar

31.800,00

İadeler

1.800,00

Net Satışlar

30.000,00

Satışların Maliyeti

24.469,70

Net Kar veya Zarar

5.530,30

Dönem Sonu Stok

150 Hesap: 240 kg iplik 2.736,00TL

151 Hesap : Yok

152 Hesap: 500 mt kumaş 4.894,30TL

 

Yukarıdaki örnekte anlaşılacağı üzere 2650 mt kumaş satılmıştır. Lakin bunun 150mt kısmı iade edildiğinden maliyet kayıtlarından düşülmüştür. Sonuç olarak 350 mt kumaş stoklarımızda gözükmesine rağmen gelen 150 mt kumaşın iadesi ile birlikte 500 mt olarak bir dahaki dönem başı stoku olarak dikkate alınması gerekecektir. Anlaşılacağı üzere bu ilgili iadenin 1468,50tl si maliyet kaynaklı 331,50tl si ise bu kumaşı satış karımızdan kaynaklı olduğu anlaşılacaktır.

Not: Hesaplama kolaylığı açısından Faaliyet ve Finansman giderleri ile KDV hesaplaması dikkate alınmamıştır. Ayrıca Yansıtma hesaplarının kapanış kayıtları da yapılmamıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar