279
  • Alo Bilgi

Mali Müşavirlerin Büro Edinme Zorunluluğu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve YMM’lerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre “Büro edinme zorunluluğu” bulunmaktadır. Buna göre, her meslek mensubu faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.

 

 

Büro standartları ve buna ilişkin usul ve ilkeler Birlik Genel Kurulunda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz. Mesleki faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler. (SMMM, YMM Çalışma Usul ve Esasları hk. Yönetmelik mad.)

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 24.02.2020 gün ve 26468 sayılı yazıda meslek mensuplarının mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisi dahilinde işyeri açmak zorundadır. Buna göre;

 

 

1. Büro standartları ve bunu ilişkin usul ve esaslar birlik genel kurulunda belirlenir.

 

 

2. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz.

 

 

3. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

 

 

4. Mesleki faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.

 

 

5. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.

 

 

6. Birlik genel kurulunca saptanan büro standartlarına uyulmaması, açılan işyerlerinin bağımsız büro şeklinde olmaması, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile iç içe olması, ev olarak kullanılan ikametgahların aynı zamanda büro olarak kullanılması, bir meslek mensubunun (ortaklık durumu hariç) birden fazla bürosunun olması durumu kınama cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.(1)

 

 

SONUÇ

3568 sayılı Yasa açısından meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini eş zamanlı ev olarak kullanılan aynı yerleşim yeri adresinde yürütmesi mümkün değildir.(2) Vergi daireleri tarafından yoklama işlemleri sırasında bu çerçevede meslek mensupları tarafından mükellefiyet başvurularında yerleşim yeri adreslerinin işyeri olarak bildirilmesi veya meslek mensuplarının yerleşim yeri adreslerini işyeri olarak kullandığına ilişkin tespitlerin bulunması halinde konunun disiplin yönünden gereği yapılmak üzere, meslek mensubunun bağlı olduğu odaya iletilmesi gerekmektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar