228
  • Alo Bilgi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV 2278

22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31076

 

 

Karar Sayısı: 2278

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

 

21 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

 

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.”

 

 

MADDE 2- Bu Karar 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar