348
  • Alo Bilgi

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı (TTK 1530 Md.)

Alacaklıya Geç Ödeme Temerrüt Faizi

02 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30643

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar