403
  • serpil

Makineler İçin Ödenen Avanslar, İndirimli Kurumlar Vergisi Kapsamında Harcama Sayılır Mı?

Halı, iplik, bitkisel yağ imalatı yapan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bir soru da;

 

1- 2018 yılında bölgesel yatırım teşvik belgesi alarak aynı yıl içerisinde yeni bir üretim hattı için yatırıma başlanılmıştır.

 

2-Yurt dışından 2020 yılında temin edilecek makine  techizat global listesinde yer alan makineler için 2019 yılında akreditif açılarak avans ödemesi yapılmıştır.

 

Bu kapsamda;

2019 yılında yapılacak avans ödemeleri, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında 2019 dönemi için yatırım harcaması olarak dikkate alınır mı?

Şeklindedir. Sözü edilen soruya ilişkin açıklamalar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 19.07.2019 Gün ve 14080 Sayılı Özelgesinde yapılmıştır. Buna göre;

 

1-Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün yazılarında yatırım teşvik uygulamaları kapsamında tamamlama vizesi işlemlerinde mal bedeli olarak gümrük giriş beyannamesinin tutarı ve tarihinin dikkate alınmakta olduğu belirtilmiştir.

 

2-Bölgesel yatırım teşvik belgesi kapsamında 2020 yılında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizatlar için 2019 yılında akreditif açılarak yapılan avans ödemelerinin indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından yatırım harcaması olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

3-Yatırım harcamalarının makine ve teçhizatın şirkete teslim edildiği dönemde gerçekleştirilen yatırım harcaması olarak değerlendirilmesi ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınması gerekir.

 

Kaynakça:

Özelge Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
19.07.2019 -14080 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı  Özelgesi

 

03.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.comSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar