286
  • serpil

KYK Öğrenim Kredisi Alanların İşsizlik Maaşı Kesilir mi ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapılan öğrenim kredisi veya bursu başvuru sonuçları belli oldu ve başvuran öğrencilerden kredi veya burs almaya hak kazananların listesi açıklandı. Sonuçlar Kurumun internet sitesinden (https://sonuc.kyk.gov.tr) öğrenilebiliyor.

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda;

– İşsizlik sigortası: Bir işyerin de çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak,

 

– İşsizlik ödeneği (maaşı): Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme olarak,

tanımlanmıştır.

 

Dolayısıyla işsizlik maaşı almanın en başta gelen şartı işsiz olmaktır.

Aynı Kanunun 52 inci maddesinde de işsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik maaşlarının kesileceği belirtilmiştir. Kanunun bu hükmü doğrultusunda gelir getirici bir işte çalışma olarak kabul edilip işsizlik maaşının kesileceği hal ve durumlar ise İşsizlik Maaşının Kesileceği ve Kesilmeyeceği Durumlar başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

 

 

Kanunun söz konusu hükmü ve yazımızda belirtilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi veya bursu almak, gelir getirici bir işte çalışma kapsamına girmediğinden, bu nedenle hiç kimsenin aldığı işsizlik maaşı kesilmez. İşsizlik maaşının hangi hallerde kesileceği mevzuat ve İŞKUR’un açıklamaları doğrultusunda İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir ? başlıklı yazımızda genel hatlarıyla belirtilmiştir.

 

Öte yandan tersinden düşünüldüğünde de işsizlik maaşı alıyor olmak öğrenim kredisi almaya engel teşkil etmez, kredinin kesilmesini gerektirmez. Hatta öğrenim kredisi veya bursu alan kişinin sigortalı bir işte çalışması dahi kredi veya bursunun kesilmesini gerektirmez.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar