73
  • Alo Bilgi

Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar