211
  • Alo Bilgi

Koronavirüs Nedeniyle Vefat Eden İşçinin Ailesine Aylık Bağlanması

Vefat eden sigortalı işçinin geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için, vefat eden sigortalı adına en az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması veya her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. (5510 sayılı Kanun madde 32)

 

 

Genel kural bu.

Ancak, bu kuralın istisnası var.

 

 

Eğer, vefat nedeni iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanıyorsa, ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması için, vefat eden sigortalıda yukarda belirttiğimiz prim gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları aranmaz.

 

 

İş kazasının mesleki nitelikte bulunmayan olayları da kapsamasına karşılık, meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır.

 

 

Ayrıca iş kazası ani bir hareket sonucu gerçekleşirken, meslek hastalığı zamanla ve tekrarlanan eylemler ile oluşmaktadır.

 

 

Örneğin; kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “Pnömokonyoz” ve “Antrekozis”, mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikozis”, tütün işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakozis” gibi hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele işlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işlerde çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı, vb. hastalıklar da, işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen, meslek hastalıklarından sayılmaktadır. (SGK Genelge 2016/21)

 

 

Bu bağlamda, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışırken virüse maruz kalıp vefat eden sigortalı işçi statüsündeki; doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı vb. personelin meslek hastalığı dolayısıyla vefat ettikleri kabul edilerek, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları aranmadan geride kalan hak sahiplerine dul-yetim aylığı bağlanması gerekmektedir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar