226
 • Alo Bilgi

Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı

Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;

 

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan,

⎯ Kolalı gazozların ÖTV oranı 25’den 35’e yükseltilmiştir.

 

 1. sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan,
  • Tütün içeren puroların,
  • Uçları açık puroların,
  • Sigarilloların ve
  • Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların ÖTV oranı

 

%40’dan %80’e yükseltilmiştir.

 

  • Net muhtevası 500 gr’ı geçmeyen ambalajlarda olanların ÖTV oranı %63’den %40’a asgari maktu vergi tutarları ise 0,0787 TL’den 0,0500 TL’ye düşürülmüştür.

 

 

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2301 sayılı Bazı Mallara

 Uygulanacak    Özel    Tüketim    Vergisi    Tutarlarının    Yeniden    Belirlenmesi   Hakkında

 Cumhurbaşkanı  Kararı    uyarınca 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin vergi oranları ile

(B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları değişmiştir.

 

 

Yayımlanan Karar uyarınca Kolalı gazozların ÖTV oranları, tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların ÖTV oranları arttırılmış, Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanların ÖTV oranları ile asgari maktu vergi tutarları azaltılmıştır. Maktu vergi tutarlarında  bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni oranlar karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir

 

 

G.T.i.P. NO Mal ismi Eski Vergi Oranı (%) Yeni Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Veri Tutarı
 

 

2202.10.00.00.13

 

 

Kolalı gazozlar

 

 

25

 

 

35

 

 

 

 

 

G.T.i.P. NO Mal ismi Eski Vergi Oranı (%) Eski Asgari Maktu Vergi Yeni Vergi Oranı (%) Yeni Asgari Maktu Vergi Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,3506 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,3506 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,3506 80 0,3506 0,4686
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) – Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 40 0,3506 80 0,3506 0,4686
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 63 0,0787 40 0,0500 0,4539
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 63 0,0787 40 0,0500 0,4539

 

 

Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla…

TÜRMOBSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar