572
  • Alo Bilgi

Kısmi Çalışmaya Geçene Yaş Sınırı Yok

İstihdam paketinde tam zamanlıdan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlere 12 aya kadar vergi istisnası öngörülüyor. Taslak metinde sadece 50 yaşın üzerindekiler için öngörülen bu düzenlemenin kapsamı, TBMM’ye sunulan teklifte genişletildi. Tam zamanlıdan kısmi çalışmaya geçen tüm çalışanlara vergi istisnası uygulanacak. Çalışmadıkları günlerin emekliliklerine sayılması için primlerin devletçe karşılanması planından ise vazgeçildi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, istihdam paketinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin düzenlemelerin ayrıntılarını yazdı

TBMM yaz tatiline girmeden önce hazırlanan istihdam paketi, bazı değişiklikler ve eklemelerle geçen hafta Meclis’e sunuldu. Teklifin bu hafta Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması öngörülüyor.

Teklife göre, tam süreli çalışmakta iken kısmi süreli çalışmaya başlayanların ücretleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Gelir vergisi istisnası uygulanabilmesi için işverenin, kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam etmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi gerekiyor. İstisna uygulaması 12 ayı aşmamak üzere, yeni işe alınan kısmi süreli çalışanın çalıştığı süre boyunca devam edecek.

Örneğin, bir işçi ayda 30 gün yerine 15 gün çalışmayı kabul ederse, işveren de ayda 15 gün çalışacak yeni bir işçiyi işe alırsa, tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçen işçinin ücretine gelir vergisi istisnası uygulanacak. Tahsilinden vazgeçilecek aylık vergi tutarı, asgari ücretin yüzde 10’unu aşamayacak. Buna göre 2020 yılı için ayda 294 TL’ye kadar vergi alınmayacak. Gelir vergisi istisnasına karşılık gelen brüt ücret üzerinden damga vergisi kesintisi de yapılmayacak.

Kanun teklifinde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçiş için başvuranlar için vergi istisnası öngörülüyor. Bu süre, cumhurbaşkanı kararı ile her defasında birer yıl olmak üzere dört defaya kadar uzatılabilecek. 12 ay olan gelir vergisi istisnası süresi de yine dört yıla kadar çıkartılabilecek.

İstihdam paketi taslağında tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin emeklilik primlerinin devletçe karşılanması öngörülüyordu. TBMM’ye sunulan teklifte bu düzenlemeye yer verilmedi. Kısmi zamanlı çalışanlar, ne kadar çalıştılarsa sadece o günler emekliliklerine sayılacak. Çalışmadıkları günlerin emekliliklerine sayılması için prim desteği uygulanmayacak.

 

 

Ahmet Kıvanç / Haber TürkSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar