161
  • Alo Bilgi

Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar çıkartabilir) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 

 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

a)İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, (Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.)

 

 

b)İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte,4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından (son 120 gün hizmet akdine,işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması, gerekmektedir).

 

 

c)İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

 

 

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞ KOŞULLARI : 

1-Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik Kriz”

2-Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz”

3-Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

4- Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

 

 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

 

 

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

 

 

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

 

 

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

 

 

Günlük En Düşük Kısa Çalışma Ödeneği

(Günlük Asgari Ücret = 98,10) * %60 = 58,86 TL

 

 

Günlük En Yüksek Kısa Çalışma Ödeneği

(Günlük Asgari Ücret = 98,10) * %150 = 147,15 TL

 

 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

 İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

 

 

 Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,hizmetleri sağlanmaktadır. (İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz)

 

 

Konuyla ilgili başvuru ayrıntılı bilgi ve başvuru şekilleri  aşağıdaki linkte verilmiştir.

 

 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/

 

 

Selahattin TÜVEN

SMMM/Bağ.Den.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar