642
  • AHMET GÜNDÜZ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/58)

Kırsal Kalkınma Destekler 2019/58

 

22 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30956

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/11/2019’dur” ibaresi “28/2/2020’dir” olarak, “30/11/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/9/2017 30179
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/11/2017 30237
2- 24/3/2018 30370
3- 29/3/2019 30729
4- 24/6/2019 30811


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar