251
  • serpil

KDV ve Muhtasar Beyannamede kısmi süre uzatımı.

Yaşanan elektrik kesintisi sebebi ile Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

 

– Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

– (Poşet Beyannamesi) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/121

Konusu: Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde 24.12.2019 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergi ve payların ödeme sürelerinin uzatılması.

 

Tarihi: 26/12/2019 Sayısı: VUK-121/ 2019-11

 

1. Giriş:

Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde 24 Aralık 2019 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; söz konusu İlçedeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki mükellefler tarafından, 26 Aralık 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Aralık 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

3. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki mükellefler tarafından 24 Aralık 2019 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Aralık 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar