1576
  • AHMET GÜNDÜZ

KDV Beyannamesi Hazırlarken Dikkat edilecek hususlar

Bilindiği üzere 2019/Ocak ayı beyan döneminden geçerli olmak üzere KDV-1 beyannamesinde indirimler tablosunda yer alan “Bu döneme ait indirilecek KDV” satırına 108-109 ve 110 nolu satırlar eklenerek detaylı bölümleme yapılmıştır.

Buna göre E-Beyanname sitesinde yer alan açıklamayı göre;

 

108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV
Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

 

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
Tam ve kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 

110 – İthalde Ödenen KDV
İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 

108 Nolu satırın açıklamasından da anlaşılacağı üzere tevkifat kapsamında olmayan yurtiçi alımlara ilişkin KDV’nin bu satırda beyan edilmesi gerekmektedir.

 

110 Nolu satıra da ithalde ödenen gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV’nin bu satırda beyan edilmesi gerektiği gerekir.

 

109 Nolu satırda ise sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilen tevkifatlı alımların KDV’sini iki farklı şekilde beyan edilmesi gerekliliği açıklanmıştır. Bu bağlamda, tevkifatlı alımın 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenen kısmı bu satırda, devlete ödenmeyip, satıcıya ödenen kısmı ise 108-Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV satırında beyan edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar