235
  • serpil

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 1. Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı 1 inci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı” başlığı altında yer alan 239 uncu tedbirinde; Gelir İdaresi Başkanlığı sorumluluğunda, ilgili kamu kurum/kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ve önerilerinin değerlendirilmesi ile geniş katılımlı bir Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının (2019-2021) hazırlanarak uygulamaya konulması öngörülmüş, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13/12/2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan İkinci 100 Günlük İcraat Programında da Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planının hazırlanarak yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir.

 

 

Bu çerçevede ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının önerilerinin de değerlendirilmesi suretiyle Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2019- 2021) hazırlanmış ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Berat ALBAYRAK’ın tensipleriyle Nisan 2019 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu Eylem Planının koordinasyonu ve uygulama sürecinin izlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilmekte, Eylem Planında yer alan her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş, tayin edildiği eylem ya da eylemlere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler halinde raporlamaktadır.

 

 

Bu kapsamda, Eylem Planında yer alan kamu kurumlarının koordinasyonunda takibi ve sonuçlandırılması öngörülen eylemlere ilişkin gelinen aşamanın değerlendirilmesi amacıyla; Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 17/02/2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar