221
  • Alo Bilgi

Kayıt Dışı Çalışanlara Da Nakdi Ücret Desteği Verilecek

‘İstihdam Kalkanı’ Neler Getirebilir?

İstihdam Kalkanı paketi, salgın sürecinde işçiyi ve işvereni destekleyen önlemleri devam ettirirken yeni önlemleri de içerecek. İşten çıkarma yasağı 3 ay uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçiye aylık 1117 lira ödeme yapılmaya devam edilecek. Kısa çalışmanın sona erdiği işyerlerinde işverenlere üç ay prim desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda süren çalışmalar sonucunda İstihdam Kalkanı Paketi açıklanacak. Salgının etkilerini ortadan kaldırmak için normalleşme sürecinde atılan önemli adımlardan biri de işgücü piyasasına odaklanan İstihdam Kalkanı Paketi. Pakette yer alan düzenlemelerden, salgın sürecinde alınan bazı önlemlerin devam ettirilmesinin yanı sıra yeni önlemlerin de alınacağı, işçinin de işsizin de işverenin de destekleneceği görülüyor.

 

 

İşten çıkarma yasağı

İşten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması söz konusu. Bu anlamda, işten çıkarmaları durduran yasanın yürürlük süresi 30 Eylül’e kadar uzatılacak. Düzenlemeye göre, iş sözleşmesinin feshi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklı olmaya devam edecek.

 

 

Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği Kovid-19 salgını sürecinde işçi ve işverenlerin iş ilişkisini sürdürebilmelerini sağlamak açısından çok önemli bir fonksiyon üstlendi. Salgın nedeniyle işyeri kapatılan ya da çalışma süreleri önemli ölçüde azalan işverenler kısa çalışmaya başvurdu. Normalleşme ile birlikte işe dönen çok sayıda çalışan söz konusu. Ancak hâlâ bazı sektörlerde kısa çalışmaya devam ediliyor ve uygulamanın önümüzdeki dönemde de sürdürülmesine yönelik ciddi bir talep var. ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nde yer alan önemli düzenlemelerden biri de kısa çalışma uygulamasında gidilecek model değişikliği. Bu kapsamda, kısa çalışmanın sona erdiği işyerlerinde tam zamanlı olarak işe geri dönen işçiler için işverenlere üç ay süreyle prim desteği sağlanacak. Böylece, işverenlerin prim yükü azaltılarak maliyetler de aşağıya çekilmiş olacak. Bu düzenleme, mevcut istihdamın korunması açısından son derece önemli. Bugüne kadar verilen sigorta prim teşvikleri genel olarak ilave istihdam şartına bağlı olduğundan, tam zamanlı olarak işe geri dönen işçiler için işverenlere üç ay prim desteğinin diğer teşviklerden farklılaştığını söylemek de mümkün.

 

 

Kayıt dışı istihdam

Kovid-19 döneminde, kayıt dışı çalışanların daha da kırılgan hale geldiği endişesi var. Kayıt dışı istihdamla mücadele ülkemizde kararlılıkla yürütülüyor. ‘İstihdam Kalkanı Paketi’ ile kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması koşuluyla özel teşviklerin getirilmesi gündemde. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıt dışı olarak çalışırken işten çıkarılmış olanlar ile halen kayıt dışı çalışanların fiilen kayıt altına alınması durumunda ücret desteği verilecek.

 

 

Ücretsiz izinde nakdi ücret desteği devam ediyor

Kovid-19 sürecinde işgücü piyasası açısından önemli düzenlemelerden biri de ücretsiz izindeki işçilere sağlanan nakdi ücret desteği. Düzenleme kapsamında ücretsiz izne gönderilip kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler veya bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla, 15 Mart ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazandıracak nedenlerden biri ile sona eren ve fakat diğer şartları sağlamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler günlük 39 lira 24 kuruş nakdi ücret desteği alıyorlar. İşte, ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nde yer alan düzenlemelerden biri de bu desteğin uzatılması. Buna göre, işten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık 1177 lira ödeme yapılmaya devam edecek.

 

 

Kayıt dışı çalışanlara da nakdi ücret desteği verilecek

Diğer taraftan, kayıt dışı çalışırken işsiz kalanlara, ücretsiz izinde olan işçilere benzer şekilde işten çıkarma yasağı süresince 1177 lira nakdi ücret desteği verilecek. Bununla birlikte, söz konusu destekten yararlanan çalışanların genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca, destekten yararlanan kayıt dışı çalışanlar nedeniyle işverenlere idari para cezası uygulanması da söz konusu değil. Yani, bu durumdaki işverenler idari para cezası riski ile karşı karşıya kalmayacak.

 

 

Cem Kılıç, Milliyet GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar